Köpaksen päiväkoti

Köpaksen päiväkoti

Köpaksen päiväkoti toimii kahdessa rakennuksessa; ns. ylätalossa ja alatalossa. Lisäksi päiväkotiimme kuuluu avoimen varhaiskasvatuksen kerhoryhmä Piennarpihan asukaspuiston tiloissa.

Varhaiskasvatuksemme perusta on lapsilähtöisyys. Lapsen ajatukset ja kiinnostuksen kohteet sekä hänen kokemusmaailmansa; leikki ja mielikuvitus ohjaavat toimintaamme. Lapsi on aktiivinen toimija, joka osallistuu toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan toimintaansa ja elämäänsä, minkä näemme olevan olennainen osa osallisuuden kokemusta ja kasvamista yhteisöllisyyteen. Korostamme myös vanhempien osallisuutta. Se ilmenee kaikkien mielipiteiden arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössämme.