Gesterbyn päiväkoti

GESTERBYN PÄIVÄKOTI

Päiväkotimme sijaitsee luonnon läheisyydessä, metsien ympäröimänä. Kodikkaassa, pienessä päiväkodissamme arvostamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Päiväkodin toiminnassa on lähtökohtana tasa-arvo ja toisen kunnioitus.

Leikki ja luovuus ovat läsnä jokapäiväisessä pedagogiikassamme. Kannustamme lapsia monipuoliseen leikkiin ja itseilmaisuun. Rakennamme yhdessä lasten kanssa oppimiseen ja leikkiin innostavaa ympäristöä. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon lasten mielenkiinnon kohteet, sekä tavoitteellisen pedagogiikan.

Lähellä oleva luonto inspiroi toimintaamme esimerkiksi tutkimisessa, taidekasvatuksessa ja leikissä. Huomioimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen arvot. Lapset oppivat arvostamaan ja ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta. Olemme ottaneet kierrätyksen yhdeksi kehittämiskohteeksemme.

 

”Koko lapsuus on itsessään runoutta”
Zacharias Topelius