Lapsen itsetunnon tukeminen

Lapsen luottamus itseen ja omiin taitoihin on tärkeässä roolissa lapsen kasvaessa ja siirtyessä päiväkotimaailmasta koululaiseksi.

6-7 vuotias lapsella on jo omaa ajattelua ja hän keskustelee jo omantunnon kanssa. Lapsen itsetunnolla voidaan tarkoittaa eri yhteyksissä eri asioita. Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisussa lapsen itsetuntoa kuvataan itsensä tuntemisena, itsensä hyväksymisenä sekä myönteisenä ja totuudenmukaisena minäkuvana.

Lapsen itsetunto kehittyy monesta eri tekijästä, esimerkiksi siitä, kuinka häntä arvostetaan, miten häntä kohdataan ja minkälaisissa ilmapiireissä hän kasvaa. Lapsen itseluottamus perustuu hänen omaan käsitykseensä siitä, miten hän pärjää eri toiminnoissa. Vanhemmilla ja lapsen läheisillä aikuisilla on tärkeä rooli lapsen itsetunnon kehittämisessä. Lapsen on hyvä saada aikuisilta sanallista ja sanatonta viestiä, että hän on hyvä juuri omana itsenään, myös kiukunpuuskissa ja rajujen tunnetilojen saartaessa hänet. Lasta voi tukea läsnäololla, kohtaamisella, mallin antamisella ja tunteiden hyväksymisellä sekä sanoittamisella. Lapsen heikko itseluottamus voi olla yksi syy lapsen huonoon käyttäytymiseen ja häntä voi tukea keskittymällä hänen vahvoihin ja hyviin puoliin, sekä asioihin, joita hän tekee hyvin. Lapsi alkaa toistamaan käyttäytymistä, jossa hän saa huomiota. Myönteisen käyttäytymisen huomioiminen lisää myönteistä käyttäytymistä!Tehtäviä itsetunnon vahvistamiseksi

Tutustu lapsen sisäiseen maailmaan lapsen kanssa yhdessä. Hyviä itsetunnon tutkimiseen ja vahvistamiseen liittyviä tehtäviä löytyy esimerkiksi Neuvokkaan perheen nettisivuilta. Tehtävät voi joko tulostaa tai täyttää sähköisesti omalla koneella. Neuvokkaan perheen nettisivuilta voi myös tilata edullisen työkirjan (3€ +postikulut) hintaan.


Unelmatyöskentely -tehtävä


Myönteiset unelmat muokkaavat meidän ajatteluamme myönteisemmäksi. Unelmatyöskentely voi tarjota samalla aikuisille ikkunan lapsen maailmaan. Suunnitelkaa ja askarrelkaa lapsen kanssa kotona löytyviä materiaaleja hyödyntäen lapsen oma unelmakartta, johon lapsi saa tuottaa omia unelmiaan näkyviksi. Muista, että aikuisen tehtävänä on kannustaa lasta, eikä kyseenalaistaa lapsen unelmia. Ainoastaan lapselle vahingollisista unelmista pitää käydä keskustelua ja ohjata lapsen ajattelua kohti turvallisempia unelmia. Ihanaa unelmointia!


Yhteinen leikki -tehtävä

Sopikaa leikkihetki etukäteen. Esimerkiksi kaksi kertaa viikossa 20-30 minuuttia kerrallaan on jo riittävä määrä. Lähtökohtaisesti lapsi saa valita yhteisen leikin tai pelin. Lapsen leikkialoitteita on hyvä kunnioittaa ja leikin tulisi tapahtua ja kulkea lapsen ehdoilla. Mikäli lapsen kanssa leikkiin liittyminen tuntuu vaikealta, voi aikuinen antaa lapselle leikki- tai pelivaihtoehtoja, jotka ovat aikuisellekin mieluisia. Jos et tiedä, miten leikkiä, niin ota mallia lapsen leikistä: toimi enemmän kuin puhut. Lapsi on leikin asiantuntija!

Tärkeintä on, että lapsi kokee aikuisen olevan vilpittömän kiinnostunut lapsesta ja yhteisestä leikistä. Näin lapselle välittyy kokemus, että aikuinen viihtyy lapsen seurassa. Asetu lapsen leikin äärelle. Leikkihetkeen ei kuulu opettaminen, totinen kilpaileminen tai lapsen arvostelu; sen sijaan ihaile lapsen leikkiä ja kannusta jatkamaan. Tärkeää on viestittää lapselle, että hän on hyvä sellaisena kuin on eikä leikkiin liity aikuisen vaatimusta tai suorittamista. Leikissä voi olla oma itsensä tai se, jollainen haluaisi olla. Leikki voi myös auttaa käymään läpi vaikeita kokemuksia. Lue lisää leikistä:  https://leikkipaiva.fi/


Kirje lapselle -tehtävä

Kerro lapselle, että haluat ilahduttaa häntä kirjoittamalla hänelle kirjeen. Kirjoita lapselle kirje tai puhe ja lukekaa se mukavassa yhteisessä hetkessä. Mitä hyvää näet lapsessa? Mitä edistysaskeleita olet huomannut lapsessa kuluneen vuoden aikana? Mihin uskot lapsen taitojen vielä johtavan? Voit yhdistää halutessasi kirjeen lapselle eskaritaitojen harjoitteluun ja tulevaan kouluun siirtymiseen.

 

Lähteet:

Juusola, Mervi (2018). Hyvä minä! Tutkimusretki itsetuntoon.

Kuosmanen, Kurkio, Mahlberg, Ruoho-Petterson. Seremius-Sirve (toim.) (2017). Perhekoulun käsikirja, käytännön opas vanhemmille.

Leikkipäivä https://leikkipaiva.fi/leikki-yhdistaa-lapsen-ja-aikuisen/

MLL https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/lapsen-itsetunnon-tukeminen/

Suomen Mielenterveys ry https://mieli.fi/fi/blogi/miten-tukea-lapsen-ja-nuoren-itsetuntoa
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä