Coronaviruset innebär stora förändringar i familjernas vardag

I bästa fall kan förändringarna bjuda på möjligheter för familjemedlemmarna att umgås mera tillsammans, ge vårdnadshavarna en inblick i hur barnen leker samt aktivare vara delaktiga när barnen lär sig och övar på nya färdigheter. Den nya ”Corona-vardagen” har dock också kommit med många nya utmaningar och frågeställningar: hur ska jag bemöta mitt barns rädslor, hur kan jag hålla fast vid vardagsrutinerna när vi är hemma, och hur ska jag prata med mitt barn om dessa exceptionella omständigheter? Många funderar också kring hur själva orka och klara av vardagens utmaningar; eventuellt distansarbete, ekonomiska bekymmer, att sköta om barnen och orka med de aldrig sinande vardagssysslorna. Det är viktigt att komma ihåg att allting - eller egentligen ingenting - behöver bli perfekt. Var snäll mot dig själv. Tillräckligt bra räcker!

Även under undantagstillstånd är regelbunden dygnsrytm, trygga rutiner och sysselsättning viktigt för barnen. Tydliga och regelbundna dagsrutiner hjälper även de vuxna att sköta sitt jobb och andra förpliktelser.

De svenskspråkiga psykologerna och kuratorerna inom småbarnspedagogik erbjuder rådgivning med låg tröskel för barnfamiljer. Elevvårdarna kan nås via olika medier; telefon, e-post, Wilmameddelanden, WhatsApp. Det går också att ringa för att fråga råd anonymt och ingen klientkontakt uppstår då.

Ta kontakt i t.ex. följande situationer:

  • om ni som föräldrar funderar över hur ni skall prata med ert barn om deras oro
  • om ert barn reagerar på de rådande omständigheterna genom exempelvis stor oro, ångest, rädslor, sömnsvårigheter, rastlöshet eller ilska

Kurator Clary Corander, tfn. 050-4140735

Psykologerna Jenny Selenius, tfn. 040-1269743 och Helena Björkqvist, tfn. 040-7290524

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä