Psykologien ja kuraattorin vinkit korona-arkeen

Matalan kynnyksen kuraattori- ja psykologipalvelut esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

Arjen taas muuttuessa lapset saattavat reagoida tilanteeseen käytöksellään tai esiin voi nousta huolia ja pelkoja. Haluamme muistuttaa, että perheille on tarjolla ilmaisia kuraattori- ja psykologipalveluja. Tarjoamme ohjauksellista tukea puhelimitse, etätapaamisina tai vastaanottokäynteinä. Voit halutessasi soittaa nimettömästi eikä puhelusta synny varsinaista asiakkuutta.

Esiopetuksen kuraattori Nina Heinrichs p. 040 126 9741

Varhaiskasvatuksen kuraattori Suvi Lindholm p. 040 573 5471 ja Patricia Envall p. 040 589 3063

Varhaiskasvatuksen psykologit Viivi Naapi p. 040 126 9667 ja Emma Toppari-Kallio p. 040 126 9740

Jos emme pysty heti vastaamaan, niin soitamme mahdollisimman pian takaisin.

Koronavirus on tuonut hurjan määrän muutoksia lasten ja huoltajien arkeen

Muuttunut arki kotona lasten kanssa voi parhaimmillaan tarjota mahdollisuuden viettää enemmän aikaa yhdessä, päästä näkemään lapsen leikkejä ja touhuja sekä osallistumaan tiiviimmin uusien asioiden oppimiseen ja harjoitteluun. Korona-arki on kuitenkin tuonut monille myös uusia kasvatushaasteita: miten rauhoittaa lasta hänen peloissaan, miten varmistaa arjen rytmit kotioloissa, miten puhua lapselle tästä poikkeuksellisesta tilanteesta. Monia myös mietityttää miten selvitä itse monista arjen vaatimuksista; etätyöstä, rahahuolista, lasten hoitamisesta ja arkipuuhista. Tavoitteena ei ole täydellisen korona-arjen suorittaminen. Osaathan olla armollinen itsellesi ja arkea kohtaan - riittävän hyvä on tarpeeksi.

Lapsen kanssa poikkeustilanteesta ja koronasta keskusteleminen

Arjen rytmittämiseen liittyviä vinkkejä

Poikkeustilanteessakin lapselle tärkeitä asioita ovat säännöllinen päivärytmi, tutut rutiinit ja mukava tekeminen. Selkeä rytmi auttaa aikuisiakin hoitamaan muita velvollisuuksiaan ja rauhoittamaan aikaa omaan työntekoon.

Lapsen pelot

Esiopetuksen kuraattori ja psykologit tarjoavat ohjauksellista palvelua puhelimitse alle kouluikäisten lasten perheille. Voit halutessasi soittaa nimettömästi eikä puhelusta synny varsinaista asiakkuutta. Voit soittaa meille esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

  • Jos pohdit, miten keskustella lapsen kanssa koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta
  • Jos lapsen reagointi poikkeustilanteeseen huolestuttaa (pelot, kiukku, levottomuus, nukahtamisvaikeudet)

Esiopetuksen kuraattori Tiia Lamberg-Leinonen p. 040 126 9741.

Varhaiskasvatuksen psykologit Hanna Lehtinen p. 040 126 9667 ja Laura Lindqvist p. 040 126 9740.
Coronaviruset innebär stora förändringar i familjernas vardag

I bästa fall kan förändringarna bjuda på möjligheter för familjemedlemmarna att umgås mera tillsammans, ge vårdnadshavarna en inblick i hur barnen leker samt aktivare vara delaktiga när barnen lär sig och övar på nya färdigheter. Den nya ”Corona-vardagen” har dock också kommit med många nya utmaningar och frågeställningar: hur ska jag bemöta mitt barns rädslor, hur kan jag hålla fast vid vardagsrutinerna när vi är hemma, och hur ska jag prata med mitt barn om dessa exceptionella omständigheter? Många funderar också kring hur själva orka och klara av vardagens utmaningar; eventuellt distansarbete, ekonomiska bekymmer, att sköta om barnen och orka med de aldrig sinande vardagssysslorna. Det är viktigt att komma ihåg att allting - eller egentligen ingenting - behöver bli perfekt. Var snäll mot dig själv. Tillräckligt bra räcker!

Även under undantagstillstånd är regelbunden dygnsrytm, trygga rutiner och sysselsättning viktigt för barnen. Tydliga och regelbundna dagsrutiner hjälper även de vuxna att sköta sitt jobb och andra förpliktelser.

De svenskspråkiga psykologerna och kuratorerna inom småbarnspedagogik erbjuder rådgivning med låg tröskel för barnfamiljer. Elevvårdarna kan nås via olika medier; telefon, e-post, Wilmameddelanden, WhatsApp. Det går också att ringa för att fråga råd anonymt och ingen klientkontakt uppstår då.

Ta kontakt i t.ex. följande situationer:

  • om ni som föräldrar funderar över hur ni skall prata med ert barn om deras oro
  • om ert barn reagerar på de rådande omständigheterna genom exempelvis stor oro, ångest, rädslor, sömnsvårigheter, rastlöshet eller ilska

Kurator Clary Corander, tfn. 050-4140735

Psykologerna Jenny Selenius, tfn. 040-1269743 och Helena Björkqvist, tfn. 040-7290524

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä