Trivselregler

Trivselregler för Amosparkens skola

TRIVSELREGLER FÖR AMOSPARKENS SKOLA

I vår skola vill vi att alla skall känna sig uppskattade och trygga.

Alla elever fungerar i tur och ordning som ansvarselever i sina klasser. Ansvarseleverna hjälper också till i matsalen.

ELEVEN BÖR:

-komma i tid till skolan och lektionerna

-ta av sig skorna och sätta dem på anvisad plats samt hänga upp kläderna

-lyda skolans lärare och personal

-gå tyst in till och ut från lektion

-vara artig och visa respekt för andra

-vara en god kamrat

-uppföra sig väl och använda ett vårdat språk (ej svordomar eller andra kränkande ord )

-äta under tystnad och iaktta ett gott bordsskick

-vara aktsam om skolans och andras egendom

-ersätta skada på skolans eller annans egendom, som eleven genom avsikt eller vårdslöshet gjort

sig skyldig till

-anmäla olycksfall till läraren

-ha ändamålsenlig klädsel och utrustning för skolans verksamhet

-följa skolans rastregler

-använda hjälm vid cykling och skridskoåkning

ELEVEN FÅR INTE:

-reta eller skada andra, skolan accepterar ingen som helst form av mobbning

-cykla på skolgården, ej heller vara vid cyklarna

-springa inomhus

-röka, snusa eller använda berusande medel

-tugga tuggummi eller äta godis

- ha pengar med sig till skolan i onödan

- ha samlarkort och samlarobjekt med sig till skolan

ELEVEN FÅR INTE UTAN LÄRARES TILLSTÅND:

-vara frånvarande av annan orsak än sjukdom

-vistas inomhus under rasterna

-avlägsna sig från skolområdet under skoltid

PÅFÖLJDER:

    1. Vid all förseelse antecknas eleven i Wilma, vid allvarlig förseelse kontaktas hemmet direkt.
    2. Fostrande samtal och meddelande hem.
    3. Föräldrarna kallas till skolan
    4. Skriftlig varning
    5. Relegering
Uppförandevitsordet påverkas för elev som bryter mot skolans trivselregler

MOBILTELEFONER, LEKSAKER OCH ANDRA VÄRDESAKER

Det är tillåtet att ha mobiltelefon till skolan. Eleven ansvarar för medhavd telefon.
Telefonen förvaras i skolväskan, alternativt i lärarrummet.
Telefonen får inte vara på eller användas utan lov under skoltid.
Elev som under skoltid behöver ringa kan använda skolans telefon.
En förälder som behöver ha tag i sitt barn kan ringa något av skolans telefonnummer. (Amosparkens skola, lärarrummet 4260310, rektorskansli 4260312)
Missbruk leder till att telefonen konfiskeras. Telefonen återlämnas från skolans lärarrum efter att skoldagen är slut.

Det är tillåtet att ha med bollar, hopprep och dylikt till skolan. Eleven måste dock själv ta ansvar för sina personliga saker och vara medveten om att ”missbruk”, d.v.s. lek under lektionstid oftast leder till att läraren tar hand om föremålet som återlämnas till eleven vid skoldagens slut.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä