Skolans värdegrund

Värdegrunden

Alla elever är unika och har rätt till god undervisning

  • Rätt till en miljö där eleven kan utveckla sin kreativitet, lära sig självkännedom och självuppskattning och växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem. I en snabbt föränderlig värld med globala nätverk, sociala medier och människorelationer är betydelse av värdefostran och ansvar viktiga för det egna agerandet. Skolan strävar till att beakta olika inlärningsstilar, motivera och uppmuntra till lärande. Skolklimatet skall ge utrymme för öppet samarbete mellan hem och skola.

Humanitet, bildning, jämlikhet och demokrati

  • Rätt att bli respekterad och behandlas jämlikt oberoende av socioekonomisk bakgrund, kön, kultur, ras, religion eller språk. En bildad människa strävar efter att handla rätt och att respektera sig själv, andra människor och omgivningen. I en värld av motsättningar mellan ideal och den rådande verkligheten är det viktigt att våga försvara de goda värderingarna. I skolans verksamhet betonas tolerans och vänskapsrelationer. Skolan skall främja ärlighet, öppenhet och eget ansvarstagande. Skolan uppmuntrar till aktiv medverkan i skolvardagen, närmiljön och lokalsamhället.

Kulturell mångfald är en rikedom

  • Rätt till att få kunskap om sitt eget och andra människors kulturarv. I den allt mer globaliserade världen behövs kännedom om den egna kulturella identiteten och förmågan att se och förstå saker ur andra människors livssituationer och förhållanden. Att lära sig tillsammans över språk-, kultur-, religion, kön- och livsåskådningsgränserna skapar förutsättningar för genuin kommunikation och gemenskap. Lokalt samarbete över språkgränser behövs av skolan. Skolan skall fostra eleverna till att uppskatta det egna arvet samt vara ansvarsfulla världsmedborgare med respekt för mänskliga rättigheter.

Nödvändigheten av en hållbar livsstil

  • Rätt till att lära sig förstå konsekvenserna av det egna handlandet i sin närmiljö och globalt. Begränsade naturresurser och ständigt utvecklande teknologi förutsätter att eleverna känner till de utmaningar som dessa medför. Respekt för närmiljön och Skärgårdshavet poängteras. Skolan skall sträva efter att erbjuda tekniskt kunnande som motsvarar förväntningarna i det samtida samhället. Skolan jobbar för en hållbar framtid, ett konsumtions- och produktionssätt som stödjer utvecklingen av ett hållbart samhälle. Skolan skall värna om den unika miljön i Skärgårdshavet, som vi lever i.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä