Medfostrare

Medfostrare

Medfostrare i skolan

Skolan har sex medfostrare: Bengt Drugge, Stig Lundström, Carl-Gustaf Eriksson, Sture Renlund, Carola Ahlblad och Sven Lundström. Varje medfostrare är ca 3 h/vecka i skolan. Medfostraren kan t.ex.

Vara ute på rasterna och övervaka ordningen
Läsa sagor och berättelser
Delta i slöjdlektionerna
Arrangera en ”var så god- och tack-kampanj”
Berätta hur det var förr
Närvara vid skollunchen
Öva multiplikationstabellerna
Delta i läsövningar och läsprojekt
Vänelevsverksamheten

Alla klasser har en vänklass. Vänklasserna är ofta delade i vängrupper.
Åk 1 – åk 5, åk 2 – åk 6, åk 3 – åk 4.
Väntimmar hålls regelbundet en gång/månad. Programmet varierar men det kan t.ex. handla om lekar, pyssel, läsning, utflykter m.m.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä