Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet består av två representanter från varje klass i årskurserna 4-6. Rektor Aje Hollsten fungerar som ordförande. Möten hålls 4-6 gånger per läsår. Elevrådets medlemmar informerar sin egen klass och vänklassen. Mötesprotokollen delges alla klasser och personalen i skolan.

Elevrådet diskuterar och kan föreslå förändringar som berör elevernas vardag. Elevrådet samarbetar med skolans föräldraförening samt lärarkåren.

Elevrådets medlemmar kan delta i elevhälsogruppens möten.

Medlemmar i styrelsen deltar i kommunens Islaparlament.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä