Hitis-Rosala

Förskolan

Småskolan.jpg

Hitis-Rosala förskola ligger mitt inne i Rosala by, med ett litet bysammhälle men också mycket skog och vatten i närheten. Detta gör det möjligt att bekanta sig med naturen på nära håll och tack vare att det är ett litet sammhälle är det också en trygg miljö vi får lära oss i. Tack vare att vi har skolan precis bredvid får förskolebarnen tidigt bekanta sig med skolans gård och regler.