Hankkeesta

Hankkeen esittely

VIRIKE JALKAUTUU

Hankkeen tavoitteena on kehittää kielirikasteista opetusta kolmessa Kemin kaupungin peruskoulussa (Kivikko, Syväkangas ja Hepola-Takajärvi) ja niiden esiopetusryhmissä. Kyseiset koulut ovat toimineet edellisessä hankkeessa pilottikouluina. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa kielirikasteista opetusta myös muissa Kemin peruskouluissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kielirikasteista opetusta toteutetaan englannin, ruotsin ja ranskan kielillä. Kielirikasteinen opetus toteutetaan ns. kielisuihkutuksena, eli vieraskielisen opetuksen osuus on alle 25 % oppituntien ohjelmasta.