2.2 Kaasulait

NTP-olosuhteet - Normaalilämpötila ja -paine

NTP-olosuhteilla (engl. normal temperature and pressure) tarkoitetaan on kemiassa normaalilämpötilaa ja -painetta.

IUPAC määrittelee nykyään NTP-olosuhteet seuraavasti:

  • paine on 1 bar = 100 000 Pa
  • lämpötila on 0 °C = 273,15 K

Paineen osalta on olemassa toinenkin määritelmä ja arvo. Ennen vuotta 1982 IUPAC käytti ilmanpaineen normaaliarvona hieman nykyistä korkeampaa arvoa eli 101 325 Pa. Tämä arvo on yleisesti käytössä oppikirjoissa, kuten myös tässä oppikirjassa. Se on myös MAOL-taulukkokirjassa ilmoitettu NTP-olosuhteiden paine.