8.3. Yksilökohtainen oppilashuolto

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
• yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi.

KEITELE:
Yksilökohtainen oppilashuolto järjestetään lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin, oppimisen sekä yksilöllisen tuen varmistamiseksi.
Jos koulun keinot ja/tai yksilöllisten oppilashuolto-palveluiden (kuraattori, kouluterveydenhoitaja tai koulupsykologin) apu eivät ole olleet riittäviä oppilaan haasteeseen nähden ja erityisesti jos haasteen syyt tai oletetut ratkaisut eivät liity varsinaisesti oppimiseen, tulee vastuuopettajan(tai kuraattorin/kouluterveydenhoitajan/koulupsykologin) järjestää vanhempainvartti jossa
* käsitellään oppilaaseen liittyvä huoli
* esitellään (ESITE) yksilökohtainen monialaisen oppilashuoltoryhmän toiminta (keitä asiantuntijoita käytössä, toiminta perustuu vanhempien ja/tai oppilaan vapaaehtoisuuteen, jne)
* tavoitteena on että joku monialainen asiantuntija on yhteydessä huoltajaan ja sopii ryhmän perustamisesta

Yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön esite on liitteenä alla. Liite päivitetty 30.7.2014 sivistysjohtajan päätöksellä oppilashuoltokertomuksen teknisen toteutuksen osalta.

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
• yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa: Kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma liitteenä
• oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa

KEITELE:
* Lapsen tarvitsemat HOITO-OHJEET syötetään vastuuopettajan toimesta Wilmaan
* Oppilaan koulussa käyttämistä lääkkeistä on tiedot ja ohjeet treveydenhoitajan kokoamassa LÄÄKEHOITO-kansiossa
* Oppilaan RUOKAVALIO on normaali tai erityisruokavalio.
Erityisruokavaliosta vanhempi toimittaa terveydenhoitajan/lääkärin lausunnon keittiöön, jonka mukaan oppilas saa aterian.
Terveydenhoitaja vuosittain päivittää oppilaiden erityisruokavalion tarpeen.
• yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä,

KEITELE:
JOUSTAVA PERUSOPETUS järjestetään erillisen oppilaskohtaisen suunnitelman mukaan Nilakan yhtenäiskoululla
SAIRAALAOPETUS:
*Sairaalassa olleelle oppilaalle tehdään vähintään yleisen tuen oppimissuunnitelma, jossa kuvataan omaan kouluun siirtymiseen liittyvän nivelvaiheen tehtävät ja vastuut
*Alavan sairaalakoulun kotisivuilla on kuvaus yhteistyöstä heidän puoleltaan. https://peda.net/kuopio/p/alava/alava


• oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä

KEITELE:
• asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä

KEITELE: Käytänteet ja ohjeet ym. ovat liitteenä olevassa esitteessä.
• oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
KEITELE: Paperisena henkilödiaarina jonka käytänteet ja ohjeet ym. ovat esitteessä.
• yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.
KEITELE: Laajan OHR jäsenyys NOP, OHR

Liitteet:

Yksilökohtaisen moniammatillisen oppilashuollon esite ja ohje
Kouluterveydenhuollon toimintasuunnitelma

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä