Esioppilaiden ryhmä kouluvalmiustesti

Kouluvalmiustesti

Järjestämme kaikille esikoululaisille ryhmä kouluvalmiustestin, jossa selvitetään lasten kielellisiä ja matemaattisia valmiuksiaan, kynänkäyttötaitojaan sekä heidän tarkkaavaisuuttaan ja toimintaansa tehtävätilanteessa.

Suosittelemme mahdollisesti esikoulun havaintojen ja ryhmätutkimuksen perusteella kouluvalmiuden tarkempaa arviointia perheneuvolassa tai ohjaamme koulupsykologin tarkempiin tutkimuksiin oppimiseen liittyvien haasteiden ilmetessä. Myös yhteistyö neuvolan terveydenhoitajan sekä lastenlääkärin kanssa toimii ja ohjaus esim. toimintaterapia-arvioon tapahtuu neuvolan kautta.