Kaustisen perusopetuksen opetussuunnitelma, versio 4, hyväksytty lautakunnassa 23.6.2020

Paikalliset tarkennukset: Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat

Kunnan strategia-asiakirja
Ylätason suunnitelma, joka määrittelee palvelutoiminnan arvot, tavoitteet ja toimenpiteet. Siinä määritetään myös sivistystoimen tavoitteet ja tulevan strategiakauden toiminta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Lastensuojelulakiin perustuva eri palvelut kokoava suunnitelma.

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Iltapäivätoiminnan järjestämisen vuosittain päivitettävä suunnitelma, joka sisältää myös toiminnan vuosikellon.

Kaustisen kunnan opiskeluhuollon strategia ja perusopetuksen opiskeluhuollon suunnitelma
Strategia on kuntatason kuvaus opiskeluhuollon tavoitteista ja järjestämisestä. Perusopetuksen opiskeluhuollon suunnitelma on yhteinen kaikille peruskouluille.

Esiopetuksen opetussuunnitelma
Esi- ja perusopetuksen tulee muodostaa jatkumo. Esiopetuksen opetussuunnitelma on monin osin samankaltainen perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa.

Ohjaussuunnitelma
Perhonjokilaakson alueelle on laadittu yhteinen ohjauksen suunnitelma.

TVT-suunnitelma
Tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma on laadittu Keski-Pohjanmaan yhteisenä. Sitä tullaan tarkentamaan kuntakohtaisella suunnitelmalla, joka työstetään vuoden 2017 aikana.

Turvasuunnitelma
Koulukohtaisesti laadittavat turvasuunnitelmat. Turvasuunnitelman rakenne on samanlainen kaikissa kouluissa ja se pitää sisällään mm. palo- ja pelastussuunnitelman, kriisisuunnitelman ja suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Lisäksi koulukohtaisesti päivitetään vuosittain peda.netiin Koulun toimintaopas, joka sisältää koulun toimintakulttuurin arkikuvauksen. Sen osana on mm. opetussuunnitelman perusteiden edellyttämä suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä