Opiskeluhuoltosuunnitelmien hyväksyminen

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kuntakohtaisen opiskeluhuoltostrategian sekä oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmien päivitykset (vieressä) kokouksessaan 11.12.2018.