Uskonnon opetus

Koulussa järjestetään oppilaiden enemmistön - evankelis-luterilaisuuden mukaista uskonnon opetusta. Muuhun uskonnolliseen seurakuntaan kuuluvan oppilaan huoltajalta kysytään oppilaan aloittaessa perusopetuksen, osallistuuko hänen lapsensa koulun uskonnon opetukseen vai järjestetäänkö hänen uskonnon opetuksensa toisin. Tällöin rehtori vapauttaa oppilaan uskonnon opetuksesta ja hänelle järjestetään muuta opetusta. Mikäli perusopetuksen aikana huoltaja haluaa käytäntöä muuttaa, hänen on siitä ilmoitettava kouluun.

Uskonnonvapauslain myötä puhutaan oman uskonnon opetuksesta. Se pohjautuu uskonnon opetussuunnitelmaan, jossa olennaisena osana on oman uskonnon tuntemus. Opetukseen kuuluu edelleen myös rukous, virsi ja tutustuminen uskonnollisiin toimituksiin. Perinteisissä lukuvuoden juhlissamme laulamme edelleen Hoosiannan, Enkeli taivaan ja Suvivirren sekä muitakin virsiä. Vuoden mittaan huomioimme perinteen mukaisesti myös esim. pääsiäisen ja adventtiajan. Noudattamamme juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eivät uskonnon harjoittamista ja kaikki osallistuvat näin ollen koulun juhliin. Koulun uskonnollisia tilaisuuksia ja toimintoja ovat koululaisjumalanpalvelukset, joita järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä seurakunnan kanssa 1-2 vuodessa. Osa aamunavauksista on uskonnollispainotteisia.

Mikäli jokin muu kuin oppilaiden enemmistön mukainen uskontokunta järjestää tilaisuuden koulussa, on siihen osallistuminen aina vapaaehtoista. Niillä vanhemmilla, joiden lapsi ei kuulu evankelis-luterilaiseen seurakuntaan, on oikeus ilmoittaa kouluun lukuvuoden alussa, mikäli he haluavat, etteivät heidän lapsensa osallistu näihin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Näille oppilaille järjestetään ko. tilaisuuksien ajaksi koulussa muuta toimintaa.

Myös evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenenä olevat oppilaat voivat olla osallistumatta muiden uskontokuntien pitämiin tilaisuuksiin, lähinnä gospelkonsertteihin, mikäli heidän huoltajansa sen lukuvuoden alussa ilmoittavat kouluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä