Tukiopetus ja erityisopetus

Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada tukiopetusta, joka on ensisijainen tukimuoto, jos oppilaalla ilmenee oppimisvaikeuksia. Tukiopetusta voi pyytää oppilas itse, hänen huoltajansa tai sitä voi ehdottaa opettaja.

Tukiopetus on oppilaan koulutuntien ulkopuolella tapahtuvaa opetusta, jota antaa lähinnä hänen oma luokanopettajansa. Tukiopetusta voi saada, jos on sairastumisesta tai muusta syystä johtuen jäänyt jälkeen opetuksesta. Lomamatkojen vuoksi opetuksesta jälkeen jääminen ei anna mahdollisuutta tukiopetuksen järjestämiseen. Tällöin oppilaan huoltaja huolehtii opetuksesta.

Jos oppilas ei tukiopetuksella voi saada apua ongelmiinsa, voidaan hänelle antaa osa-aikaista erityisopetusta. Erityisopetusta antaa erityisopettaja.

Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (luki) sekä matemaattiset vaikeudet.

Jos oppilaalle ei vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun niihin verrattavan syyn vuoksi voida antaa opetusta muuten, tulee oppilas ottaa tai siirtää erityisopetukseen.

Jos oppilas edellä mainituista syistä ei voi noudattaa yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, hänet ohjataan perheneuvolan tai muun asiantuntijan tutkimuksiin, joiden perusteella hänet voidaan ottaa tai siirtää erityiseen tukeen sivistysjohtajan päätöksellä. Tällöin hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.

Puheopetus kuuluu myös erityisopetukseen. Se painottuu lähinnä alkuopetukseen. Tarvittaessa oppilas ohjataan puheterapeutin tai foniatrin luo.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä