Historia 8 - Sotahistoria (soveltava)

Sotahistoria (HI8)

Kurssin tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • tutustuu sodankäyntiin ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin historian eri aikakausina
  • pohtii yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia sodankäyntiin
  • vierailee Suomen sotahistorian kannalta tärkeillä taistelupaikoilla
  • oppii hyödyntämään verkko-opiskelua lukio-opinnoissaan
Keskeinen sisältö:
  • sodankäyntiin liittyvät peruskäsitteet
  • sodankäyntitavat eri aikakausina
Arviointi:
  • Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty merkinnällä
  • Hyväksytty suorius edellyttää annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti
  • Kopiointi ja/tai plagiointi johtavat kurssin hylkäämiseen
Itsenäinen opiskelu:
  • Kurssi ei sovi itsenäisesti suoritettavaksi