OPS2016 - Luvut 1-12 kouluittain

Opetussuunnitelma 2016


TERVETULOA KAUHAJOEN PERUSOPETUKSEN OPETUSUUNNITELMA 2016 - SIVUILLE

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti liitteenä olevan määräyksen mukaisesti. Määräyksessä todetaan kuitenkin, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 alkaen, lukuun ottamatta lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Näiden käyttöönotto tapahtuu vuosiluokittain porrastettuna. Opetushallituksen määräys 104/011/2014.

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

SYKSYLLÄ 2016

1.-6. LUOKAT

7.-9. LUOKAT yleinen osa

VAIHEITTAIN SYKSYSTÄ 2017

7. - 9. LUOKAT tuntijako ja arviointi

Tällä siirtymävaiheella varmistetaan se, että esimerkiksi kaikissa oppiaineissa oppilas saa riittävän määrän opetusta peruskoulunsa aikana.

Uusi opetusuunnitelma tuo mukanaan muutoksia koulun toimintaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen opetusuunnitelma löytyvät sähköisinä Internetistä ja päivittyvät sinne.

Opetussuunnitelman perusteet
http://www.oph.fi/ops2016/perusteet

Etelä-Pohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/39651/perusopetus/tiedot

Etelä-Pohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/6297542/esiopetus/tiedot

Opetussuunnitelmaprosessi alkoi jo vuonna 2014 ja työtä on tehty yhteistyössä monien tahojen kanssa. Yhtenä opetussuunnitelman tavoitteena on lisätä yhteistyötä niin koulun ja kodin kuin muidenkin koulun yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on, että tässä prosessissa käynnistynyt vuoropuhelu koulun toiminnan kehittämisestä jatkuu tulevina vuosinakin.

Rakennetaan yhdessä unelmien koulua!

Kauhajoen OPS-tiimi

Liitteet:

Opetussuunnitelmien käyttöönotto