Kauhajoen TVT (tieto- ja viestintätekniikka)

TVT-koulutusta tarjolla

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday

Viikko49

2 December 2019 Thursday
3 December 2019 Thursday
4 December 2019 Thursday
5 December 2019 Thursday
6 December 2019 Thursday
7 December 2019 Thursday
8 December 2019 Thursday

Viikko50

9 December 2019 Thursday
10 December 2019 Thursday
11 December 2019 Thursday
12 December 2019 Thursday
13 December 2019 Thursday
14 December 2019 Thursday
15 December 2019 Thursday

Viikko51

16 December 2019 Thursday
17 December 2019 Thursday
18 December 2019 Thursday
19 December 2019 Thursday
20 December 2019 Thursday
21 December 2019 Thursday
22 December 2019 Thursday

Viikko52

23 December 2019 Thursday
24 December 2019 Thursday
25 December 2019 Thursday
26 December 2019 Thursday
27 December 2019 Thursday
28 December 2019 Thursday
29 December 2019 Thursday

Viikko1

30 December 2019 Thursday
31 December 2019 Thursday
1 January 2020 Thursday
2 January 2020 Thursday
3 January 2020 Thursday
4 January 2020 Thursday
5 January 2020 Thursday
Ilmoittautuminen

Kauhajoen tieto- ja viestintätekniikan visio:

Kauhajoki kasvattaa nuoria vastuullisiksi ja osaaviksi kansalaisiksi nykyaikaisin oppimismenetelmin ja -välinein, joita hyödynnetään ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti. Kansainvälisyys ja yhteistoiminnalliset tiedot ja taidot turvaavat oppimisen ja kehittymisen myös tulevaisuudessa.

Mitä visiomme tarkoittaa?

 • Oppilaat omaavat monipuoliset tiedot ja taidot, joita he voivat hyödyntää jatko-opinnoissaan.
 • Vastuullista ja kriittistä median käyttöä opetetaan oppimispolun kaikissa vaiheissa.
 • Nykyaikaisilla oppimismenetelmillä ja -välineillä tarkoitetaan, että Kauhajoella seurataan tvt:n sekä mediakasvatuksen kehitystä tiiviisti ja ollaan mukana kehittämisprojekteissa aktiivisesti.
 • Laitekantaa uusitaan säännöllisesti.
 • Kansainvälisyys tarkoittaa, että kehitetään ja luodaan kansainvälisiä yhteyksiä kouluihin ja yhteisöihin, jotka haluavat toteuttaa teemakursseja ja hyödyntää ilmiöpohjaista oppimista yhteishankkeissa.
 • Yhteistoiminnalliset tiedot ja taidot tarkoittavat, että oppimista ohjataan yhteistoiminnalliseen suuntaan, oppiainerajoja rikkovia kursseja toteutetaan (ilmiöpohjainen oppiminen, teemakurssit) ja oppilailla on mahdollisuus osallistua oppimisen kehittämiseen, vastavuoroisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Opettajien välistä vertaisoppimista ja yhteistyötä lisätään.
 • Suomen säilyminen opetuksen huippumaana edellyttää tieto- ja viestintätekniikan sekä median mahdollisuuksien ennakkoluulotonta ja monipuolista hyödyntämistä kouluissa.
 • Hankkeisiin osallistutaan aktiivisesti. Strategiaa ja opetussuunnitelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin.
 • Kauhajoella selvitetään säännöllisesti tvt-asioita (mm. osaamista ja laitekantaa) kyselyin ja sen avulla ohjataan painopistettä tarvittaviin kohteisiin.
 • Opetushenkilöstöä koulutetaan strategian mukaisesti ja koulutukseen panostetaan.
 • Opetushenkilöstöllä on mahdollisuus päästä valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutuksiin. (Osaava)

Kauhajoella tuetut oppimisalustat

Sähköiset oppimisalustat ovat Internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat koulutyöhön sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Oppimisalustoilla on iso rooli myös oppimateriaalin jakamisessa, sillä osa koulun käyttämistä oppikirjoista löytyy pelkästään sähköisessä muodossa ja niiden lukeminen ja tehtävien tekeminen onnistuu vain liittymällä kyseiseen palveluun.

Palvelun nimi Palvelun sisältämät työkalut Käyttötarkoitus Tietoa palvelusta
Wilma Kodin ja koulun välinen viestiminen
Oppilaan ja opettajan välinen viestiminen
Oppilaiden arviointi
Lukujärjestykset
https://www.starsoft.fi/public/?q=node/54
Google apps for Education Sähköposti
Teksti- ja laskentatyökalut
Tallennus ja tiedostojen hallinta
Projektityökalut
https://peda.net/pori/tvt/ggafe
Peda.net Sähköiset oppikirjat+tehtävät
Sähköiset kokeet
Projektityökalut
Koulujen kotisivut
https://peda.net/info
Exchange / Outlook Sähköposti (työnantajan)
Kalenteri