Tippamäen päiväkodin tiedotteet

Tippamäen toiminta 2020-2021

KARSTULAN VARHAISKASVATUS

https://karstula.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/

 

TIPPAMÄEN PÄIVÄKOTI

 

Päivä- ja viikkorytmi

 

Päiväkoti avautuu aamuisin klo 6.30 ja sulkeutuu klo 17.00. Tarpeen vaatiessa päiväkoti joustaa aukioloajoista. Näistä sovitaan tapauskohtaisesti. Aamuisin lapset jättävät kenkänsä alakerran eteiseen ja vaatteensa omaan naulakkoon omaan kerrokseensa. Ensimmäisen tunnin kaikki hoitoon tulleet lapset ovat yhdessä ryhmässä yläkerrassa. Noin klo 7.15-8.00 ryhmät hajaantuvat omiin ryhmiinsä aikuisen johdolla. Päivärytmi toistuu suunnilleen samanlaisena joka päivä. Selkeä päivärytmi luo turvallisuutta lapsille. Työntekijöille rytmitys antaa mahdollisuuden ennakoida päivänkulkua ja ajoittaa toimintaan liittyviä palavereita ja kokouksia hetkiin, jolloin päiväkodin aikuiset pystyvät irrottautumaan lapsiryhmästä.

 

Aamupala syödään noin klo 8.00. Aamupalalle tulevien lasten tulee olla paikalla klo 8.30 mennessä.  Ruokailun jälkeen on lapsille varattu aikaa vapaaseen leikkiin, jonka jälkeen aamupiiri. Aamupiirissä katsotaan, ketkä lapset ovat tulleet paikalle ja vaihtelevasti myös muita päivittäisiä asioita, kuten kalenteri. Aamupiirissä lapsilla on mahdollisuus jakaa yhteisesti myös joku oma asia toisten lasten kanssa. Aamupiirissä saatetaan yhteisesti leikkiä, laulaa jne. Aamupiirin jälkeen on tavallisesti ohjattua toimintaa, minkä sisältö vaihtelee päivittäin (jumppaa, metsäretkiä, askartelua, laululeikkejä ja kynätehtäviä yms.) Yksi päivä viikossa on varattu myös vapaalle leikille. Viikko-ohjelma on koottu aikuisille ilmoitustaululle.  Lapsille on oma päiväkohtainen ohjelma laatikoston päällä eteistilassa.

 

Ulkoiluhetki ajoittuu noin klo 10.00 – 11.00 välille, minkä jälkeen seuraa lounas noin klo 11.15.  Rauhoittumisen aika on noin klo 12.00- 14.00 välillä (Yläkerran Viskari-ryhmässä leikkimään pääsee klo 13.00, mikäli uni ei ole tullut) ja välipala syödään noin klo 14.00. Päivittäin on lapsille varattu aikaa omaan vapaaseen leikkiin. Päiväkodissa myös luetaan lapsille kirjoja ja pelataan erilaisia lautapelejä. Iltapäivän ulkoilut ajoittuvat noin klo 15-17 välille.

 

Kuntavasu ja lapsen vasu

 

Jokaiselle lapselle täytetään lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja siihen liittyen käydään vasukeskustelu vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Lapsen opetus, hoito ja huolenpito päiväkodissa tapahtuu lapsen oman sekä kuntavasun pohjalta. Vanhemmat ovat asiantuntijoina omaa lastaan koskevissa asioissa ja hyvä tiedonkulku sekä kotoa päivähoitoon, että toisinpäin luo perustan, mikä turvaa lapsen hyvän hoidon ja kehityksen. Päiväkodin henkilökunnan on helpointa  irrottautua näihin keskusteluihin klo 12.00-14.00 välisenä aikana, mutta jos tämä aika on vaikea järjestää, keksitään jokin muu ajankohta. Karstulan varhaiskasvatuksen kuntavasu löytyy osoitteesta: https://peda.net/karstula/kv ja sieltä löytyvät myös kaikki lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät lomakkeet.

 

 

Vaatteista

 

Lapselle on hyvä varata varavaatteita päiväkodille tarpeen mukaan. Joillekin lapsille riittävät yhdet varavaatteet, kun taas toiset tarvitsevat enemmän. Jotta lapset saavat omat vaatteensa kotiin asti, on vaatteet (myös kengät) tarpeen nimikoida tekstiilitussilla tai vaatteisiin silitettävillä tai ommeltavilla nimilapuilla. Lapset eivät välttämättä tunnista omia vaatteitaan ja nimikointi helpottaa myös työntekijöiden työtä ja hukkuneet asusteet ja vaatteet löytävät takaisin kotiin. Päiväkodilla ulkoillaan lähestulkoon joka päivä, joten kaikilla lapsilla on hyvä olla toimivat ulkoiluvaatteet kuravaatteita myöten. Säänmukainen pukeutuminen mahdollistaa lapsille mukavia ulkoiluhetkiä.

 

Leluista

Omien lelujen tuontia varhaiskasvatukseen ei tällä hetkellä suositella. Lapselle tärkeästä unikaverin tuonnista voi kuitenkin keskustella ryhmän aikuisten kanssa.

 

Sairaudet

 

Lasten koteihin jaetuista tautitaulukoista ilmenee yleisimpien lasten sairastamien tautien ja sairauksien itämisaika, oireet, hoito, ennaltaehkäisy ja mahdollinen eristämisen tarve. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että lapsen on oltava kotona yksi kuumeeton päivä ja hänen on pystyttävä osallistumaan normaaliin toimintaan, myös ulkoiluun. Sairasta lasta ei voi tuoda missään tilanteessa hoitoon. Mikäli lapsi sairastuu päivän aikana, otetaan päiväkodista yhteys vanhempaan ja lapsi haetaan tällöin kotiin. Mikäli lapsi on pois päivähoidosta sairauden tai jonkin muun syyn takia, on päiväkotiin hyvä aina ilmoittaa. Tämä koskee myös tilannetta, missä lapsi tulee hoitoon normaalia myöhäisempään aikaan.

 

 

TIPPAMÄEN PUHELINNUMEROT: VISKARI 044-4596 689

ALAKERTA 044-4596 683

VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA 044-4596 644

SARI ANTILA (VEO) 044 459 6582

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit

 

Tippamäen päiväkoti tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tällaisia on mm. neuvola, terveyskeskuspsykologi, lastensuojeluhenkilöstö ja eri terapeutit (toiminta-, puhe- ja fysioterapeutti) sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Antila. Sari käy niin Viskareiden, kuin alakerrankin ryhmässä muutaman kerran viikossa. Yhteistyöstä kerrotaan aina vanhemmille.

Mikäli lasta ja perhettä koskettaa joku traaginen tapahtuma, joka vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, on siitä hyvä informoida päiväkodin työntekijöitä. Tällöin päiväkodin aikuiset osaavat tukea lasta asian käsittelyssä. Kaikkia päivähoidon työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus lapsiin liittyvissä asioissa.

 

Talviliikuntavälineet

 

Talven säästä riippuen päiväkodilla on luisteltu ja hiihdetty. On tärkeää, että lapsilla on hyvät ja toimivat sukset ja luistimet. Varusteiden ei tarvitse olla uusia, mutta niiden täytyy pysyä jalassa tai esim. luistinten, tukea nilkkaa hyvin. Luisteltaessa lapsilla on kypäräpakko. Luistimet on hyvä teroittaa, sillä terävillä luistimilla lapsen on hyvä harjoitella. Myös talviliikuntavälineet on syytä nimikoida. (Sauvat, sukset, monot, luistimet, kypärät, mahdollinen maila ja myös esim. suksien kiinnikkeet). 

  • Koronatilanteen vuoksi, emme ole suunnitelleet jäähallin vuorojen käyttämistä tällä kaudella. Sään salliessa menemme ulkojäille.

 

Hakutilanne

 

Lapsen hakutilanteisiin liittyy kohonnut turvallisuusriski, koska henkilökunnan on lapsia valvoessaan samanaikaisesti tarvittaessa keskusteltava päivän tapahtumista lapsia noutamaan tulleen huoltajan kanssa. Stakesin ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -kirjassa todetaan (s. 31): ”Lapsen luovuttaminen päivähoidosta hoitopäivän päättyessä on edelleen osa päivähoitoa ja tapahtuu aina päivähoidon henkilökunnan vastuulla. Päivähoitohenkilökunnan velvollisuus on varmistua siitä, että olosuhteet myös lasta haettaessa ovat lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivat.” Eli toivommekin, että lapsia ei hakutilanteessa päästetä yksinään päiväkodin portin ulkopuolelle ja autot sammutetaan hakutilanteen ajaksi. Iltapäivähetket parkkipailla saattava olla ruuhkaiset ja lapsi voi olla vaarassa joutua onnettomuuteen. Pienten lasten kyky arvioida turvallisuuttaan on puutteellinen sekä omien kokemusten puutteellisuuden, että kehittymättömien havaintotoimintojen vuoksi, tämän takia päiväkodin portit täytyy olla aina suljettuna. Sama koskee päiväkodin ulko-ovea. Myös aamuisin, kun lapsia tuodaan päiväkotiin, täytyy vanhempien varmistua siitä, että joku päiväkodin työntekijöistä on havainnut lapsen tulon. Sama koskee luonnollisesti iltapäivän hakutilannetta. Toivoisimme myös, että aikuiset huomioisivat lapsen ja puhelut hoidettaisiin loppuun portin ulkopuolella. Lapset ja hoitajat pitävät tärkeänä, että päivän kuulumiset vaihdetaan lasta haettaessa.

 

Myös näihin hakutilanteisiin kuten yleensäkin muuhunkin lasten kanssa toimimiseen liittyy rajojen asettaminen. Rakkauden lisäksi lapset tarvitsevat selvät rajat, jotka luovat turvallisuutta. Lapselle voi antaa vastuuta pienistä asioista, mutta suurempien ratkaisujen tekijänä toimii aina aikuinen. Lapsi ei säry, vaikka häntä kieltää. Rajojen ja sääntöjen on oltava johdonmukaisia. Tilanteesta ja lapsen iästä ja kehitystasosta riippuen lapselle on hyvä selittää, miksei hän voi toimia kyseisellä tavalla.

 

 

Muuta yleistä

 

Tippamäelle tulee ruoka Karstulan terveysaseman keittiöltä. Viikon ruokalistat löytyvät sekä alakerran, että yläkerran ovien läheisyydestä. Päiväkodilla on sääntönä se, että ruokaa täytyy ainakin haistaa ja rohkeimpia kannustetaan myös maistamaan. Näin lapset pikkuhiljaa oppivat laajentamaan ruokavaliotaan ja usein lapselle tulee onnistumisen kokemuksia löydettyään uuden, maistuvan ruuan. Periaatteena on, että maha täytetään pääasiassa lämpimällä ruualla, ei leivällä, jota on kyllä ruuan lisänä.

 

Kun lapsi täyttää neljä vuotta, voi päiväkodin henkilökunta täyttää lapsen taitoja ja ryhmässä toimimiseen liittyvän nelivuotislomakkeen. Eli, kun varaatte neuvolasta lapsellenne nelivuotisneuvola-aikaa, pyytäkää lomakkeen täyttämistä henkilökunnalta.

 

Syys-, joulu- ja hiihtolomien lasten hoitotarpeesta lähetetään tavallisesti kysely koteihin lähempänä näitä ajankohtia. Kyselyn perusteella voidaan selvittää henkilökunnan lomamahdollisuutta ajankohtina, jolloin lapsiryhmät todennäköisesti ovat pienempiä.

 

Lapsenne hoitoajat tulee ilmoittaa aina viimeistään edellisen viikon torstaihin mennessä. Näin varmistamme riittävän aikuisten määrän suhteessa lasten määrään. Myös ruokatilaus tehdään ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella.

 

Toivomme vanhemmilta toiveita lapsiin ja toimintaan liittyen. Toiveita saa esittää pitkin vuotta. Lisäksi toivomme, että vanhemmat ottavat rohkeasti henkilökunnan kanssa puheeksi mahdollisesti mieltä vaivaavan asian. Tavallisesti varhainen puuttuminen puolin ja toisin takaa parhaimman lopputuloksen. Syksyn 2020 aikana on tulossa vanhemmille suunnattu kysely, johon toivomme suurta vastausprosenttia.  

 

Tippamäellä juhlitaan jokaisen lapsen syntymäpäivää. Lasta muistetaan kortilla ja mukavalla hänen valitsemallaan kirjalla, leikillä yms. Lahjojen antamisesta on luovuttu. Olemme sopineet yhteisesti, että kotoa ei tuoda tarjoamisia. Lisäksi syntymäpäiväkutsut on sovittu toimitettavaksi muulla tavalla kuin päiväkodin naulakkoon. 

 

 

Mukavaa syksyä toivottaa Tippamäen väki!


Linkki terveyskirjaston infektiot ja varhaiskasvatus -sivulle.

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01200

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä