Yrittäjälle / Työnantajalle

Työtä ja yrittäjyyttä oppimaan

Työelämä- ja yrityskursseihin sisältyvät SYTY - jaksot vaihtelevat yhden koulupäivän ( 6 tuntia ) mittaisesta työpaikkakurkistuksesta kahden viikon täysipainoiseen työskentelyjaksoon. Yhteistyökumppaniksi toivomme mahdollisimman laajan kirjon erilaisia työpaikkoja, joissa opiskelijat pääsevät oman kiinnostuksensa mukaan tutustumaan käytännössä työhön ja yrittäjyyteen.

Syty - jaksolla opiskelija on suorittamassa lukion oppimäärään kuuluvaa opiskelua. Näin ollen työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa tai ottaa opiskelijalle tapaturmavakuutusta.

Työnantajan tulee antaa opiskelijalle ohjausta ja riittävät tiedot oppimistehtävien tekemistä varten. Työnantajan palaute nuorelle on myös ensiarvoisen tärkeää.