3) SYTY! Syventävää työssäoppimista

SYTY! Syventävää työssäoppimista -kurssin tavoitteet

Kurssin suoritettuasi:
 • Tiedät enemmän työelämän pelisäännöistä ja käytännöistä
 • Olet kuullut työsuojeluasioista
 • Tiedät työsuhdeasioista (verokortti, palkka, työsopimus, työtodistus)
 • Olet testannut mitä asioita pidät tulevaisuuden työssäsi tärkeinä
 • Olet suorittanut SYTYn eli kahden viikon työssäoppimisjakson ja täyttänyt työpäiväkirjan Tehtävä 4. SYTY! Työssäoppimisjakson päiväkirja
Kurssin arviointi: S=suoritettu, H= hylätty


Muistathan, että SYTY! Syventävää työssäoppimista -kurssin suorittamisesta saat merkinnän Lukiolaisen Työelämäpassiin, jonka saat lukion päättötodistuksen yhteydessä.

Ominaisuudet ja valmiudet

Työelämässä, yrittämisessä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa tarvitaan samoja valmiuksia : ahkeruus - oma-aloitteisuus - palvelualttius - luovuus - tavoitteellisuus - uskaliaisuus - sosiaaliset taidot - joustavuus - itseluottamus - halua kehittyä - kyky tehdä valintoja - neuvokkuus - kyky vaikuttaa.

Työsuhdeasioita

Työnaloitus, pikaohje

Ota työnantajalta selvää työpaikan käytännöistä:
- kysele tauoista
- sairauspoissaolojen käytännöistä
- työaikakirjanpidosta
- työvaatetuksesta yms. käytännön asioista. Selvitä kuka työpaikalla on sinun lähiesimies tai henkilö, jolle sinun työsi ohjaaminen kuuluu. Vaadi riittävä työhön perehdyttäminen.
Verokortti
Esitä työnantajalle verokorttisi. Verohallinto lähettää ensimmäisen verokortin automaattisesti sinä vuonna kun täytät 16 vuotta. Verokortin voi hankkia myös ennen sitä. Ohjeet verokortin hankkimiseen löydät tästä.

Helpoiten asioit verottajan kanssa osoitteessa www.vero.fi, kun sinulla on omat verkkopankkitunnukset.

Palkka
Työnantaja tarvitsee työntekijän palkanmaksua varten pankkitilin numeron. Jos sinulla ei vielä ole omaa pankkitiliä, niin avaa se nyt, ennen ensimmäistä työsuhdetta.

Työsopimus
15 v täyttänyt voi itse allekirjoittaa työsopimuksen. Tee aina kirjallisena! Sopimus sitoo samalla tavalla työnantajaa ja työntekijää.

Työsopimuksessa tulee määritellä vähimmillään:

 • Työnteon alkamisajankohta
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Palkan määtä
 • Työntekopaikka
 • Työsuhteen muoto ja kesto
 • Mahdollinen koeaika.Työsuhteen alussa voidaan sopia koeajasta. 
 • Työaika
 • Sovellettava työehtosopimus.Työnantaja ei keksi omasta päästään työsopimukseen kirjattavia ehtoja vaan ne perustuvat lakiin ja työehtosopimuksiin. 
 • Palkanmaksukausi.Työehtosopimukset antavat alakohtaisesti ohjeet palkanmaksusta. Yleensä palkanmaksukausi on kaksi viikkoa tai kuukausi, se on syytä kirjata työsopimukseen. Lisätietoa palkanmaksusta. Työehtosopimuksissa on myös määritelty erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia asioita.
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen
 • Määräaikaisen työsopimuksen peruste ja sopimuksen päättymisaika tai arvio siitä​.Määräaikaisen työsopimuksen perusteena voi olla esim. sijaisuus tai kausiluonteinen työtehtävä. Muuten lähtökohtana on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Katso eräs Työsopimusmalli

Työsuojelusta
Työnantaja on lain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimerkiksi suojaimien käyttö, koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö, taukojen pitäminen jne. Työnantajan on otettava huomioon työn laatu, olosuhteet, työympäristö ja työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Esimerkiksi joidenkin koneiden ja laitteiden käytölle on määritelty vähimmäisikä tai - ammattitaito. Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että ikärajoja noudatetaan ja että työsuojeluviranomaisille tehdään tarvittavat ilmoitukset ennen työn aloittamista.
looping-1689992__340.jpg

Sairastuessa
Ilmoita viipymättä työnantajalle / esimiehellesi jos sairastut ja joudut olemaan pois töistä. Työsopimuksessa on sovittu montako päivää voi olla sairauden takia poissa ilman lääkärintodistusta. Todistus on kuitenkin esitettävä, jos esimies sitä vaatii. Muuten työnantaja tulkitsee poissaolon luvattomaksi eikä palkanmaksuvelvollisuutta poissaolopäiviltä näin ollen ole.

Vuosiloma
Jokaisessa työsuhteessa kertyy lomaa. Lyhyissä työsuhteissa lomaa on hankala antaa palkallisena vapaana, joten se maksetaan lomakorvauksena palkanmaksun yhteydessä.

Työsuhteen päättyessä
Määräaikainen työsuhde päättyy määräaikana työsopimuksessa määrätyllä tavalla. Työsopimus voi myös päättyä irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen.

Koeajalla työsopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa. Purkamisen voi tehdä työnantaja tai työntekijä itse eikä syytä tarvitse sen kummemmin perustella. Hyvän tavan mukaan selitys on kuitenkin hyvä antaa.

Viimeistään työsuhteen päättyessä kannattaa tarkistaa tilinauhasta eli palkkalaskelmasta, että työnantaja on suorittanut kaikki sinulle kuuluvat palkat ja lomakorvaukset. Katso myös, että lakisääteiset verot, vakuutus - ja eläkemaksut on pidätetty oikein.
Työtodistus
Työtodistus on tärkeä asiakirja. Myöhemmin koulutuspaikkaa tai vakituista työpaikkaa hakiessa aikaisemmalla työkokemuksella on suuri merkitys. 
Työsuhteen päättyessä työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle työtodistuksen. Jos työnantaja ei tätä automaattisesti tee, niin pyydä todistusta itse. Voit vaikuttaa työtodistuksen sisältöön. Arvioinnin työtaidoistasi työnantaja kirjoittaa vain pyynnöstä.

Työsuhteen päättyessä on hyvä tilaisuus käydä työnantajan kanssa palautekeskustelu. Työntekijä voi olla tässä aloitteellinen ja kysyä palautetta ellei työnantaja itse tätä keskustelua aloita.

Kertaa vielä työelämän perussääntöjä:
 
nordin.png

Yhdeksän minuuttia kestävässä Työelämän pelisäännöt -videossa Reino-pätkätyöntekijää esittää näyttelijä Reino Nordin. (SAK)

Tehtävä 1. Mitä jäi mieleen työsuhdeasioista?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1.Työsopimuksen nuori voi allekirjoittaa itse
2. CV eli Curriculum Vitae on
3. Työnantaja voi solmia toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen
4. Yli 15 vuotiaalle työntekijälle
5. Työeläkettä kertyy
6. Työsuhteen koeaika tarkoittaa
7. Työyhteisötaidoilla tarkoitetaan
8. Työpaikan mahdolliset ristiriidat ratkaistaan ensisijaisesti
9. Palkasta pidätettäviä maksuja ovat
10. Työsuhteen alkaessa työntekijä ja työnantaja laativat yhdessä
11. Palkanmaksua ja ennakonpidätystä varten työntekijä toimittaa työnantajalle työsuhteen alussa
12. Työsopimukseen kirjataan
13. Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2. Kysymyksiä työelämä-asioista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa seuraavista työelämän elementeistä esitettyihin kysymyksiin:

Mistä saat verokortin ja miten?

Minkä asian mukaan palkkasi määräytyy?

Milloin työsopimusta ei tarvitse tehdä?

Mitä työntekijän koeaika tarkoittaa?

Millaisia erilaisia työaikoja tiedät.

Millaisia erilaisia työaikoja tiedät?

Luettele työturvallisuusseikkoja, joita tulee huomioida eri ammateissa.

Millaisia irtisanomisaikoja on käytettävissä

Mitä asioita sisältää hyvä työtodistus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mikä on työssä tärkeää?


Olet tehnyt kurssin edetessä monia testejä hahmottaaksesi omaa osaamistasi ja mitä asioita pidät tärkeinä työssä ja tulevaisuuden unelma-ammatissasi. Olet lisäksi tutustunut työelämään työssäoppimisjaksoilla.

Mille alalle? Tutustu eri toimialoihin, ja tutki tarkemmin sinua kiinnostavaa aluetta.

Mikä on sinun tulevaisuuden ammattisi? Aika pitkä juttu, mutta mielenkiintoinen! Katso läpi ainakin uudet ammatit ja ammattinimikkeet!

Tehtävä 3. Unelmatyön metsästys

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tee nyt lopuksi TE-toimiston luoma avo-testi. Testin avulla voit tarkistaa tulevaisuuden työhösi liittyviä asioita.
Tutki työn ominaisuuksia, löydä "kiinnostustyyppisi", arvioi omat kykysi ja rajoitteesi. Vertaile tuloksiasi.
Tutki myös ammatti- ja koulutustietoja valitsemaltasi työsaralta.

Kiinnostukset - mikä tyyppi AVO-testin mukaan olet.
Testin mukaan olet; käytännöllinen (R), tieteellinen (I), taiteellinen (A), sosiaalinen (S), yrittävä (E) ja systemaattinen (C) ?
Mitkä kolme ammattia, testin mukaan, kiinnostaisi sinua eniten? Osuiko testi oikeaan?
Kyvyt - mitkä kolme ammattia, olisi kyvyillesi sopivimpia? Osuiko testi oikeaan?
Rajoitteet - mitkä työt rajautuvat ulos?
Ammattitiedot - tutki sinulle ehdotettuja ammatinkuvauksia ja työtehtäviä. Kiinnostuitko?
Koulutustiedot - hae perustietoja eri koulutusvaihtoehdoista. Saitko uutta tietoa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 4. SYTY! Työssäoppimisjakson päiväkirja

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Olet kahden viikon (10 päivän) työssäoppimisjaksolla. Tarkkaile itseäsi työn teossa ja työympäristössä.

Täytä tätä sähköistä päiväkirjaa jokaisena päivänä. Jokaiselle päivälle on oma tehtävä, johon sinun tulee työpaikalla kiinnittää huomiota. Tallenna vastauksesi.

Ensimmäinen päivä - työyhteisö.

Toinen päivä - asiakaspalvelu.

Kolmas päivä - työturvallisuus.

Neljäs päivä - sidosryhmät.

Viides päivä - asiakkaat.

Kuudes päivä - työpaikan koulutustaustat.

Seitsemäs päivä - työhyvinvointi.

Kahdeksas päivä - sijainti, toimitilat, välineet, koneet,...

Yhdeksäs päivä - arvot.

Kymmenes päivä -markkinointi.

Millaista kehitystyötä, tai kehitystyön suunnittelua, teitte yhdessä yrittäjän kanssa?

Tallenna ja palauta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä