4) Yrittäjyyden ihmemaassa

Yrittäjyyden ihmemaassa -kurssin tavoitteet

Kurssin suoritettuasi :
 • Olet testannut millainen yrittäjä olisit
 • Tunnistat yrityksen käsitteitä ja yrityksen perustamisen askeleet
 • Olet miettinyt markkinointia ja mainontaa
 • Olet tutustunut erilaisiin yrittäjiin ja yrityksiin
 • Tutustut alueesi Kehittämisyhtiöiden Karstulanseutu Oy ja Witas Oy toimintaan
 • Tiedät kevytyrittäjyydestä ja verkkokaupan perustamisesta

Kurssin arviointi: S=suoritettu, H= hylätty


Muistathan, että Yrittäjyyden ihmemaassa - kurssin suorittamisesta saat merkinnän omaan Työelämäpassiisi, joka jaetaan sinulle lukion päättötodistuksen mukana.

Minustako yrittäjä?

1. Katso uutisjuttu nuorista yrittäjistä ja somen voimasta sekä uutisjuttu 16-vuotiaasta yrittäjästä.

2. Tunnista sitten millainen millainen yrittäjä olisit.
Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan:

halu yrittää

hyvä yritysidea

hyvä ammattitaito

kokemuksia työelämästä

tietoja ja taitoja yrittämisestä

riittävästi alkupääomaa

Menestyvällä yrittäjällä on myös:
halu itsenäiseen työskentelyyn
halu ottaa vastuuta ja riskejä
kyky tehdä tuloksellista työtä
kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin
perheen tuki

Hyvä liikeidea on yritystoiminnan menestymisen perusedellytys.

Yrittäjän on oltava rohkea, kyettävä ottamaan riskejä, jotka ovat hallittavissa.

Sitkeys, paineensietokyky ja vahva usko omaan yritysideaan auttavat yrittäjää vaikeinakin aikoina. (Suomen Yrittäjät, Oletko valmis yrittäjäksi).

Yrittäjyys ei ole ainoastaan oman yrityksen perustamista, sen hoitamista ja kehittämistä, vaan yrittäjyyttä tarvitaan myös opiskelussa, työnhaussa ja myös työssä toisen palveluksessa. Työelämässä arvostetaan samoja ominaisuuksia, joita yrittäjissäkin on.

Yrittäjyys on nimittäin : oikeaa asennetta - päättäväisyyttä - motivaatiota - halua oppia uutta - kykyä tehdä asioita oikein - kykyä tehdä oikeita asioita - omatoimisuutta.

Yrityksen perustamisen 10 askelta

Katso ensin Uuraisten 4H-yhdistyksen toteuttama videosarja (1-5) nuorten 4H-yrittäjyydestä (Find your way -hanke.)
Myös Jethro ja Hjallis - puhuvat yrityksen perustamisasioista.

PuuroBoi - Kallen tarina: Älä aliarvioi ideaasi.


1.Liikeideoiden pohdinta, valinta ja kehittämistyö

2. Liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman laatiminen

3. Yritysmuodon ja nimen valinta

 • Yrittäjä voi toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä tai perustaa erilaisia yhtiöitä yksin tai muiden kanssa.
 • Yritysmuoto valikoituu yleensä lähinnä pääoman tarpeen ja suunnitellun liiketoiminnan luonteen perusteella.
 • Yritysmuodot eroavat toisistaan mm. perustajien lukumäärän, verotuksen, rahoituksen sekä perustamisvelvollisuuksien mukaan.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on joko Ammatinharjoittaja (Toiminimi) tai Liikkeenharjoittaja (Toiminimi)

Yhtiömuotoja ovat mm.

 • Franchising (Ay, Ky, Oy, Oyj)
 • Avoin yhtiö (Ay)
 • Kommandiittiyhtiö (Ky)
 • Osakeyhtiö (Oy, Oyj)

Muita liiketoimintavaihtoehtoja ovat myös:

 • Osuuskauppa- tai osuuskuntatoiminta
 • NY – Vuosi yrittäjänä –opinto-ohjelma
 • Kevytyrittäjyys - Laskutus ilman omaa yritystä

4. Rahoituksen etsiminen (Starttiraha)

5. Perustamisilmoitusten teko kaupparekisteriin ja verottajalle

6. Liiketoiminnan mahdollisen luvanvaraisuuden selvittäminen

7. Toimitilojen vuokraaminen ja osto

8. Tarvittavien vakuutusten otto

9. Kirjanpidon järjestäminen

10. Toiminnan käynnistys

Yrittäjätarinoita

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse Taivas ja helvetti -sivustolta kahden yrittäjän tarinat
a) Miksi he ovat päätyneet yrittäjiksi?

b) Millaisia kokemuksia heillä on yrittämisestä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 1. Minustako yrittäjä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Tulisiko sinusta yrittäjä?

Mitä mielikuvia sana yrittäjyys herättää?

Millaisia yksityisyrittäjänä toimivia henkilöitä tunnet?
Mitkä ovat mielestäsi yrittäjyyden hyviä ja huonoja puolia?
Voisitko itse ryhtyä yrittäjäksi?
Onko sinulla hyvä liikeidea?

Tutustu yrittäjyyden eri muotoihin, liiketoimintasuunnitelman tekoon ja rahoitukseen.

Millaisen yrityksen perustaisit? Mieti ja kirjaa:
a) toimiala + liike-idea
b) yhtiömuoto
c) markkinointi
d) rahoitus
e) riskit

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2. Miksi yrittäjyys?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohdi lyhyesti, miksi yrittäjyys on tärkeää
a) kuluttajien
b) kansantalouden
c) yrittäjän itsensä kannalta

Mieti tähän, millaisen yrityksen perustaisit?

Mikä olisi liiketoimintasi kannalta järkevin yritysmuoto?

Yrityksen perustamisen kivijalka on hyvä liiketoimintasuunnitelma. "Perusta" oma yritys, jolle laadit napakan, myyntipuheen muodossa olevan, liiketoimintasuunnitelman.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 3. Kahvilan perustaminen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu oman kahvilan perustamiseen liittyviin asioihin 4H - sivuilta.


Oma osaaminen
Pohdi osaamistasi, taitojasi ja ominaisuuksiasi kahvila-alalle
Tutustu erilaisiin kahviloihin
Kiinnitä huomiota sisustukseen, tuotteiden esillepanoon, tuotevalikoimaan ja asiakaspalvelun. Mitä toteuttaisit itse toisin?
Kahvilan mainostaminen ja markkinointi
Miten itse mainostaisit ja markkinoisit
Kahvilan myyntivalikoima ja hinnoittelu
Mieti kahvilasi liikeideaan sopivia myyntituotteita. Kilpailetko hinnalla vai laadulla? Minkälaiset tuotteet sopivat parhaiten? Minkälaisista tuotteista saisi parhaan katteen? Minkälaiset tuotteet eivät sovi kahvilaan?

Kahvilan sijainti ja kilpailijat
Pohdi, millainen paikka olisi kahvilallesi kaikkein paras?

Oman kahvilan liikeidea
Pohdi, millaisille ihmisille kahvila on tarkoitettu ja millaisessa kahvilassa he viihtyisivät?
Pohdi myös millainen mielikuva kahvilasta syntyy kahvilan nimen ja tuotevalikoiman perusteella. Miten kahvilasi olisi sisustettu.
Mitä vahvuuksia kahvilallasi on verrattuna muihin kahviloihin?


Tulisiko sinusta kahvilayrittäjä? Miksi voisi tulla? Miksi ei tulisi?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 4. Haastattele yrittäjää!

Kirjoita tai tee videotiedosto haastattelustasi.
Kysy mm.
1. Mitkä ovat yrittäjyyden hyviä ja huonoja puolia?
2. Miksi ryhdyit yrittäjäksi?
3. Oliko sinulla hyvä liikeidea?
4. Miten yrittäjyyttäsi tuetaan Suomessa?
5. Miten toimisit, jos haluaisit laajentaa tai perustaa uuden yrityksen paikkakunnallesi?
6. Mitä ohjeita ja vinkkejä antaisit aloittavalle, uudelle yrittäjälle?

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyydestä (Aatu Itkonen, Bisnestä keittiönpöydältä)

Kevytyrittäjyys on parhaimmillaan erittäin joustava ja riskitön tapa testata oman yritysidean kannattavuutta, ilman kirjanpitoon, verotukseen ja viranomaisilmoituksiin liittyvää byrokratiaa ja säätämistä.

Jos töitä riittää ja uusi ura tuntuu mieleiseltä, kevytyrittäjyyden jälkeen on helppoa perustaa toiminimi tai osakeyhtiö. Kevytyrittäjyys voi toimia ponnistusalustana täysipainoiselle yrittäjänuralle.


Kevytyrittäjyys?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kevytyrittäjyys, mitäs se onkaan?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 5. Markkinointi ja mainonta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake


a) Millaisilla keinoilla yritykset pyrkivät lisäämään tuotteidensa kysyntää ja myyntiä?

b) Miksi nuoret ovat mainonnan tärkein kohderyhmä

c) Miten mainonta vaikuttaa tuotteen hintaan


Mieti näkemiäsi tv-mainoksia ja kirjaa, miten ne houkuttelevat meitä ostamaan.

Kaupassa käydessäsi mieti ja kirjaa ylös, miten kauppias houkuttelee sinua ostamaan.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 6. Kysymyksiä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu tai Kehittämisyhtiö Witas Oyn asiantuntijalle

Selvitä alueesi kehittämisyhtiön asiantuntijalta, esimerkiksi:
 • mitä kehittämisyhtiö tekee
 • miten kehittämisyhtiöt voivat auttaa yrittäjää
 • millaisia apuja voivat antaa aloittelevalle yrittäjälle
 • onko palvelu kallista
 • miltä alueesi elinkeinorakenne näyttää
Kysy kysymyksesi vierailun aikana ja tallenna vastaukset.

Kehittämisyhtiö Witas Oy - Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy - Karstula

Tehtävän palautus

Kirjoita tähän tai videoi ja kerro lyhyesti, miten alueesi kehittämisyhtiö auttaa yrittäjää ja yrittäjäksi aikovaa.
 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Verkkokaupan perustaminen

Huomioitavaa verkkokauppaa perustaessa:

- Mieti ketkä ovat asiakkaitasi

- Mieti mitä myyt ja paljonko sinulla on tuotteita ja tuoteryhmiä

- Mieti miten ja mitä kautta markkinoit

- Arvioi paljonko tarvitset myyntiä (että verkkokaupan perustaminen on kannattavaa)

 Verkkokaupastakin kannattaa siis tehdä jonkinlainen liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta lähtee miettimään toimintaa.

Ohessa muutamia verkkokauppa-alustoja: VilkasFinquMyCashflowHolvi ja Kotisivukone.

Verkkokauppaa perustaessa ei ole mitään yhtä oikeaa ratkaisua, vaan kannattaa miettiä huolella mitä tarvitsee, mitä on varaa maksaa ja sen perusteella valita palveluntarjoaja/verkkokauppa-alusta.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä