c) Askel työelämään

Askel työelämään

Nyt testaat työelämätietojasi- ja taitojasi, esimerkiksi sitä, miten työpaikalla pukeudutaan ja työyhteisössä käyttäydytään. Tutustut myös työntekijän velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Hakeudut lyhyelle työssäoppimisjaksolle ja teet jaksoon liittyvät tehtävät.
SYTY! Syventävää työssäoppimista - kurssi pureutuu työelämä-asioihin vielä syvällisemmin.

Hyvät työelämätaidot ...

... voi tiivistää neljään ominaisuuteen:
Asenne
Oma-aloitteisuus
Ammattitaito
Vuorovaikutus

Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt – ne ovat kaikille samat.


Opiskele hyvin ja aina uudelleen

Ole utelias uusista tuulista

Suhtaudu myönteisesti muutokseen

Tunne rohkeasti intohimoa siihen, mitä teet
- Tee työsi aina kunnolla -

Hyvät käytöstavat työpaikalla

Työpaikalla, niin kuin muussakin elämässä, kannattaa muistaa hyvät käytöstavat.

Hyvä käytös ei tarkoita työnantajan tai työkavereiden"pokkurointia", vaan ihan arkipäiväistä normaalia käytöstä.
 • Kielenkäytöstä kannattaa siivota pois kirosanat ja muu epäasiallinen häröily.
Ole ajoissa paikalla
 • Jos työaika alkaa klo 8:00 huolehdi siitä, että olet valmis aloittamaan työn klo 8:00. Huolehdi riittävästä levosta, jotta jaksat olla työpaikalla virkeä.

Huolehdi ulkoasustasi
 • Laita työhön sopivat vaatteet työnantajan ohjeistuksen mukaan. Käytä työasua sellaisena kun työnantaja sen ohjeistaa. Jos erillistä työasua ei ole, huolehdi siitä että sinulla on puhtaat ja siistit työvaatteet omasta takaa.
 • Asiakaspalvelutyössä korostuu ulkoasun merkitys. Korujen määrää kannattaa rajoittaa ja miettiä myös millainen meikki on työtilanteeseen sopiva. Lue lisää yritysten pukeutumissäännöistä.
Noudata työturvallisuusmääräyksiä
 • Työhön perehdytys on hyvän työturvallisuuden a ja o. Vaadi riittävä työhön opastus. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan, että sinulla on oikeat kuulosuojaimet tai turvakengät tms käytettävissä. Huomioi, että joihinkin tehtäviin tarvitaan erityinen pätevyys.

Esimerkiksi liikennealueilla työskentelevällä pitää olla suoritettuna Tieturva 1. kurssi ja -tutkinto, hitsaustöissä tarvitaan Tulityökortti ja elintarvikealalla hygieniapassi. Näitä koulutuksia voi suorittaa Lukiosta käytännön taitajia -hankkeeseen liittyen, jo opiskeluaikanasi.

Muista työtovereiden ja esimiehen tervehtiminen

 • Ensimmäisenä työpäivänä on hyvä käydä esittäytymässä työkavereille. Muista kättely ja hymy!

Toimi työyhteisön tapojen mukaan.
 • Siisti jälkesi ja huolehdi työympäristön siisteydestä. Laita työvälineet paikoilleen käytön jälkeen ja huolehdi roskat roskikseen. Muista myös taukotilan siisteys.
Ole oma-aloitteinen
 • Tartu rohkeasti toimeen ja opit pian huomaamaan työtehtäviä, joihin voit tarttua.
 • Kun saat annetun tehtävän tehtyä, kannattaa heti kysyä pomolta tai työkaverilta onko jotain muuta mihin voit ryhtyä.
 • Kysy neuvoa, jos et tiedä mitä, tai miten pitäisi tehdä. Parempi kysyä vaikka useammankin kerran kuin tehdä väärin tai jättää kokonaan tekemättä.

Oma puhelin ei ole työaikana käytössä!

 • Työaikana keskitytään työnantajan tehtäviin, taukojen aikana voi viestitellä tai surffata netissä. Musiikkilaitteiden käyttö ei myöskään kaikkiin työtehtäviin sovi. Kavereiden kanssa hengailu työpaikalla ei myöskään kuulu hyviin tapoihin. Katso video oman puhelimen käytöstä työpaikalla.


Muista vaitiolovelvollisuus

 • Työntekijällä on yleinen lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan. Työntekijä ei saa myöskään vapaa-ajan toiminnallaan vahingoittaa työnantajan liiketoimintaa.
  Työsuhteessa ollessasi pidä huoli ettet paljasta työpaikkasi luottamuksellisia asioita somessa. Kuvien kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana. Työnantajan, työtovereiden ja asiakkaiden yksityisyyttä täytyy ehdottomasti kunnioittaa. Katso video vaitiolovelvollisuudesta.
 • Positiiviseen sävyyn tehdyt päivitykset tai esim jonkin työpaikkasi tapahtuman markkinointi sen sijaan on ihan ok.

action-2277292__340.jpg

Yritteliäs asenne ja iloinen, positiivinen suhtautuminen työhön ja työtovereihin vie pitkälle. Ole oma, aito itsesi. Sellaisena olet parhaimmillasi.

Tehtävä 8. Hyvät käytöstavat!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tuosta ja täydennä Hyvien käytöstapojen testilomake
Ovatko käytöstapasi huippukunnossa?

Tee ja kirjaa tähän saamasi tulos:
35 - 38
21 - 34
11 - 20
0 - 10

Kirjoita missä testin mukaan olet hyvä, mitä taitoa alat seuraavaksi hiomaan?


Tallenna, tarvitset vastauksiasi LOPPUTYÖTÄ tehdessäsi.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 9. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Valitse oikeat väittämät seuraavasta listasta :
Tallenna vastauksesi. Saitko kaikki oikein?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vielä työyhteisö- ja työelämätaidoista

 • Oman roolin ymmärtäminen työyhteisössä
 • Toisten roolin ymmärtäminen työyhteisössä
 • Viestintä - ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä johtamisen taidot

Hyvä työntekijä on asiallinen, mukava, sosiaalinen, aktiivinen, pirteä, rohkea, positiivinen, rehellinen, rauhallinen, suvaitsevainen sekä:

Tulee muiden kanssa toimeen

Auttaa muita

Tutustuu kaikkiin

Kuuntelee muiden mielipiteitä

Ottaa vastaan palautetta

Kehittää itseään

Huolehtii hygieniastaan

Kunnioittaa jokaista

Tekee työnsä kunnolla

Ottaa vastuun virheistään

Kysyy apua


Ole kohtelias sekä kunnioita muita tasa-arvoisesti. Kiroilu sekä huonot tavat tekevät jokaiselle epämukavan olon. Pidä vapaa-aika ja työ erillään. Ongelmista on hyvä jutella. Työnantajia ja henkilöstövastaavia sitoo sairaus- ja terveysasioissa vaitiolovelvollisuus.
Hyvä tiimityö ja toisten kunnioitus luo esimerkillisen työpaikan!

Tehtävä 10. Työelämätaito -testi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oheinen lista tärkeistä työelämässä tarvittavista taidoista.
Merkitse kunkin taidon kohdalle osaatko huonosti (1) - en osaa sanoa (3) - hyvin (5)
Tallenna vastauksesi.

Väite12345
avoimmuus
erilaisuuden hyväksyminen
halu oppia uutta
hyvät käytöstavat
kansainvälisyys
kielitaito
kyky uudistua
luotettavuus
muutosvalmius
oikea asenne
oma-aloitteisuus
oman työn arvostus
palautteen vastaanottaminen ja antaminen
positiivisuus
reippaus
rohkeus
tiimityötaidot
työkavereiden arvostaminen
vastuullisuus
vuorovaikutustaidot
yhteistyökyky


Katso tuloksiasi, mieti hetki, kirjoita ja tallenna.
Missä työelämän taidoissa olet hyvä?
Mitä voisit vielä harjoitella?


Tee ja tallenna, tarvitset vastauksiasi LOPPUTYÖSSÄ.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Sananen palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta

Tulet käymään työssäoppimisjaksosi päätteeksi palautekeskustelun työnantajasi kanssa.
Lue tästä hieman palautteen annosta ja vastaanottamisesta:
 • Ole oma itsesi niin positiivisessa kuin korjaavassakin palautteessa
 • Esitä palaute selkeästi ja suoraan minä-muodossa
 • Keskity vain tiettyyn asiaan, älä yleistä
 • Ole totuudenmukainen, älä liioittele
 • Kerro mitä tapahtui, miten toinen mielestäsi toimi
 • Anna palautetta henkilön toiminnasta, ei persoonasta
 • Anna palaute välittömästi toiminnan jälkeen, valitse sopiva hetki
Palautteen vastaanotto
 • Ota vastaan positiivinen palaute vähättelemättä itseäsi/toimintaasi
 • Älä keskity vastahyökkäykseen saadessasi korjaavaa palautetta
 • Kuuntele saamasi palaute loppuun, älä keskeytä
 • Tarkista, että olet ymmärtänyt palautteen oikein ja tee tarvittaessa lisäkysymyksiä
Artikkeli palautteen antamisesta - ja vastaanottamisesta

Tehtävä 11. Hae työssäoppimisjaksolle

1. Tutki tästä Yritykset ja työnantajat lukiolaisten työssäoppimisjaksoihin ilmoittautuneita paikallisia yrityksiä.

2. Päätä
millaiseen työpaikkaan haluaisit nyt tutustua ja suorittaa 1-2 päivän työssäoppimisjaksosi.

3. Soita valitsemaasi yritykseen ja kerro:
 • kuka olet
 • miksi soitat (Lukiolaisen työssäoppimisjakso)
 • sopiiko työssäoppiminen tälle työnantajalle
 • ja jos sopii, niin mikä ajankohta sopii parhaiten. Selvitä sopiiko se myös sinulle.
 • Kerro yrittäjälle, että lähetät hänelle työpaikkahakemuksen koskien työssäoppimisjaksoa

4. Tee avoin kirjallinen työpaikkahakemus esimerkiksi tämän mallin mukaisesti.

5. Lähetä tekemäsi kirjallinen työpaikkahakemus (sähköpostilla) tulevalle työssäoppimisjaksosi työnantajalle.

Avointa työhakemusmallia kannattaa käyttää silloin kun työnantaja ei ole laittanut paikkaa auki vaan itse haluat lähestyä työnantajia avoimella hakemuksella!

6. Tulosta oheinen Sopimus työssäoppimisjaksolle Sytysopimus.rtf​ ja täytä se. Muista allekirjoitukset!

7. Palauta sopimus ohjaajalle ja toimita kopio myös sopimasi työssäoppimispaikan työnantajalle.

8. Toimita oheinen Lukiolaisen työssäoppimisjakso -ohjaajan ohjeet Ohjajan opas, sopimus ja palaute työssäoppimisjaksolle.pdf- vihkonen työssäoppimispaikan työnantajallesi.
Muistakaa käydä työssäoppimisjakson päätteeksi yhteinen palautekeskustelu (kysymyksiä vihkosen viimeisellä sivulla). Palauta keskustelumuistio ohjaajallesi

Teet tästä työssäoppimisjaksosta raportin. Raporttiin liittyvät, työssäoppimisjaksolla tehtävät tehtävät, löytyvät LOPPUTYÖ -osioissa. Tee tehtävä työssäoppimisjakolla ohjeen mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä