Asenteella töihin! -kurssin LOPPUTYÖ

Lopputyö

Asenteella töihin! -kurssin suorittamiseksi tee kaksiosainen lopputyö:

Lopputyö osa 1:
Olet käynyt läpi kurssiosiot a) Mikä minusta tulee isona, b) Onnistun työnhaussa ja c) Askel työelämään ja tehnyt opintoihin liittyvät tehtävät. Teet nyt näistä asioista lopputyönäsi videon tai kirjallisen raportin. Palauta palautuslaatikkoon.

Lopputyö osa 2:
Olet suorittanut lyhyen yhden tai kahden päivän mittaisen työssäoppimisjakson. Nyt palautat siihen liittyvät tehtävät ja raportin. Kirjoita työssäoppimisjakson raportti tekstinkäsittelyohjelmalla tai tee se videomuodossa. Palauta palautuslaatikkoon. Tee lyhyt työssäoppimisjakson itsearviointi.

Muistathan, että tämän Asenteella töihin! -kurssin suorittamisesta saat merkinnän omaan Työelämäpassiisi, joka jaetaan sinulle lukion päättötodistuksen mukana.


Lopputyö osa 1. Asenteella töihin! -kurssin oppimisraportti

Tee Asenteella töihin!- kurssilla oppimastasi video tai vaihtoehtoisesti kirjallinen raportti (4 sivua. Sanoja tekstissä n. 1500 kpl tai merkkejä 12 000 kpl) lopputyönäsi. Kirjallisen työn ei tarvitse olla pelkkää tekstiä. Vaihtoehtoina ovat mm. kuvasarja, upotettu video, äänitiedosto ja kaikkien näiden yhdistelmät.
Kerro, kuvaile ja arvioi omaa oppimistasi alla annettuihin kysymyksiin vastaten.

Vastaa kysymyksiin ja selvitä omin sanoin mitä opit, mitä uutta oivasit ja mitä kehittämisen paikkoja itsessäsi havaitsit kurssisisältöjä opiskellessasi. Pääset omiin palautuksiisi, oikealla olevista linkeistä.

a) Kerro aluksi millainen tyyppi ja persoonallisuus olet. Kuvaile vahvuuksiasi ja kerro miten ne näkyvät elämässäsi. (Tehtävä 1a. Tunnistan omat vahvuuteni)

b) Kerro ammatti / ammatteja, joista olet haaveillut.
Kerro minkälaiseen työhön tähtäät nyt ja tulevaisuudessa.
Kerro tekemiesi ammatinvalintatestien tuloksista ja miten ne vastasivat aikaisempaan näkemykseesi tulevasta urastasi. (Tehtävä 1b. Tunnistan omat vahvuuteni)

c) Kirjoita minkälainen työ olisi unelmatyötäsi ja mitä et näe itsellesi sopivana.
Mieti ja kirjoita millainen olisit johtajana?
Perustele mielipiteesi. (Tehtävä 2a. ja Tehtävä 2b. sekä Tehtävä 3.).

d) Liitä tekemäsi työpaikkahakemus (Tehtävä 4.)
ja
tekemäsi ansioluettelo (Tehtävä 5.) mukaan tähän lopputyöhön.
Tiesithän, että voit käyttää tässä myös englannin tunneille tekemääsi työhakemusta ja ansioluetteloa!

Kirjoita tai kerro lisäksi tekemääsi työpaikkahakemukseen ja ansioluetteloon liittyen:
Mitä työpaikkaa hait tällä hakemuksella ja miksi juuri sitä?
Mistä ansioluettelosi ansioista olet erityisen ylpeä?

e) Kerro miten valmistauduit ja miten toimit hakeutuessasi työssäoppimisjaksoon.
Miten valmistauduit työpaikkahaastatteluun (Tehtävä 6. Työhaastattelu).
Miten haastattelu muuten mielestäsi meni?

f) Millainen polku työelämään oli eräällä nuorella yrittäjällä (video tehtävässä 7 b.)? Millaisia asiakaspalveluun liittyviä neuvoja ja vinkkejä häneltä sait?

g) Arvioi työelämä- ja työyhteisötaitojasi
Kerro millaiset "tulokset" sait testistä? (Tehtävä 8. Hyvät käytöstavat!) Ovatko käytöstapasi timmissä kunnossa? Missä olet jo hyvä, mitä taitoa alat nyt hiomaan?

h) Kerro missä kaikissa työelämässä tarvittavissa taidoissa olet testin mukaan hyvä?
Mitä voisit vielä harjoitella?
Miten harjoittelet?
(Tehtävä 9. Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet) ja Tehtävä 10.

i) Kerro siitä, kun hait (Tehtävä 11.) työssäoppimisjaksolle ja tutustuit alueesi yrittäjiin ja erilaisiin työpaikoihin.

Pääsitkö suorittamaan työssäoppimisjaksoa siihen yritykseen / työtehtävään / ammattiin halusit?
Kerro miten hait paikkaa ja miten mielestäsi siinä onnistuit?

Palaa tallantamiesi tehtävien pariin ja käytä muistiinpanopalautuksiasi pohjalla lopputyön teossa hyväksesi.

Palauta lopputyö

Palautus osa 1.

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Lopputyö osa 2. Työssäoppimisjakson raportti

Kirjoita raportti työssäoppimisjaksostasi oheisen ohjeen mukaisesti tai tee tämä videomuotoisena.

Työssäoppimisen aikana ota selvää seuraavista asioista:

1. Työpaikan nimi ja yhteystiedot ( osoite ja puhelin sekä kotisivu ).
2. Yhteyshenkilön nimi ja nimike/tehtävä työpaikalla.
3. Ajankohta, milloin teit työpaikkavierailun.
4. Kerro yrityksen / työpaikan toimialasta ja toiminnasta.
5. Montako työntekijää työpaikalla työskentelee vakituisesti? Palkataanko kausityöntekijöitä ja jos niin kuinka monta? Miten työpaikalle rekrytoidaan uusia työntekijöitä / kausityöntekijöitä?
6. Minkälainen koulutus tarvitaan tälle alalle. Millaisia taustoja työntekijöillä on?
7. Mitä erilaisia työtehtäviä työpaikalla on, luettele ammattinimikkeet?
8. Kerro toimitiloista.
9. Kirjoita muita havaintoja ja kokemuksiasi työpaikalta ( esim. vaikuttiko työtahti kiireiseltä, millainen ilmapiiri työntekijöiden kesken, mikä mielikuva toimitiloista jäi, jne...).
10. Vastasiko työssäoppimisjakso ennakko-odotuksiisi.
11. Millainen mielikuva sinulle tästä työpaikasta / työstä jäi?
12. Mitä työtehtäviä pääsit kokeilemaan?
13. Haluaisitko päästä tähän työpaikkaan kesätöihin? Miksi?

Palautus osa 2.

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tee nopea itsearviointi työssäoppimisjaksosi sujumisesta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

TET-paikan valinta ja hakeminen
(1=hoidin asian todella huonosti, 5=hoidin asian erinomaisesti)
Väite12345
Työssäoppimispaikan valinta ja hakeminen
Sopimus- ja tehtäväpaperien hoitaminen
Työaikojen noudattaminen
Annettujen töiden tekeminen


Miten onnistuin tietojen hankkimisessa? (1=huonosti, 5=erittäin hyvin)
Väite12345
Sain tietoja työpaikan ammateista
Sain tietoja työpaikan edustamasta alasta
Sain tietoja työpaikalla käyttäytymisestä
Sain tietoja työelämässä tarvittavista taidoista


Miten onnistuin käyttäytymisessä (1=huonosti, 5=erittäin hyvin)
Väite12345
Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus
Reippaus ja rohkeus
Kohteliaisuus, työtoverien kunnioittaminen
Täsmällisyys


Saitko työssäoppimisjaksosi aikana ideoita ammatinvalintaan tai kesätyönhakuun? Mitä?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Palaute kurssista

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1= Ei lainkaan, 2= Jonkin verran, 3= Samaa mieltä
Väite123
Kurssi vastasi otsikkoaan ja asenteeni työelämää kohtaan muuttui positiivisesti
Kurssin aineistoa itsenäiseen opiskeluun ja tehtävien tekemiseen oli riittävästi
Sain uutta tietoa työelämästä
Infotunti oli riittävä itsenäisen osuuden aloittamiseen
Työnantajan tunti oli hyödyllinen
Lopputehtävän ohjeistus oli riittävä
Lopputehtävä oli mielekäs
Työssäoppimisjakso työpaikalla oli mielekäs
Kurssi vastasi odotuksiani


Vapaa sana, kerro omin sanoin kokemuksiasi kurssille osallistumisesta; mistä pidit ja mistä et
Kehittämisehdotuksia
Terveisiä opettajille ja työnantajille

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä