Ajankohtaista

Työelämäkursseista


Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua lukio-opintojen ulkopuolella järjestettäville työelämää ja yrittäjyyttä palveleville kursseille ja saada näistä hyväksi luettavia kurssisuorituksia sekä merkintöjä Lukiolaisen Työelämäpassiin. Tällaisia kursseja ovat mm. Järjestyksenvalvojan peruskurssi, Hygieniapassikurssi ja - tutkinto, työturvallisuuskorttikurssi jne. Hankkeen aikana näitä kursseja tarjotaan opiskelijoille maksutta.

20170828_082238.jpg