Ajankohtaista opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

TIEDOTE ESIOPPILAIDEN VANHEMMILLE TOIMINNAN ALKAESSA 12.8.2019

Esiopetuspäätökset on lähetetty web-palveluihin viikolla 14.

Lapsenne aloittaa esiopetuksen keväällä ilmoitetussa esiopetusryhmässä 12.8.2019 klo 9.00. Esiopetusaika päättyy klo 13.00. Koska fyysinen paikka on vaihtunut uuteen yhtenäiskouluun, otamme ensimmäisenä päivänä lapset vastaan pihalla ja viemme omiin tiloihin.

Uusiin esiopetustiloihin tutustuminen on keskiviikkona 7.8. klo 9.00 – 11.00

Jos lapsellenne on myös päivähoidon tarvetta, hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa ennalta ilmoitettujen hoidon tarpeiden mukaan aikaisintaan klo 5.15. Päivän aikana lapset ulkoilevat käyttäen koulun piha-aluetta. Samoin iltapäivisin ulkoilu tapahtuu koulun pihalla, josta lapsen voi hakea kotiin. Vuorohoito toteutetaan Vuokkoharjun päiväkodissa.

Hoitoajat ilmoitetaan web-palvelujen kautta aina edellisen viikon sunnuntaina 24.00 mennessä. Päivähoitopaikka pitää aina hakea ja jos tarve hoitoon loppuu, pitää paikka irtisanoa.

Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta, sitä siis kannattaa lukea päivittäin. Wilmatunnukset lähetetään koteihin kesäkuussa. Toivottavaa on myös, että lapsen päivää koskevat asiat jaetaan puolin ja toisin keskustellen. Avoin vuorovaikutus lisää lapsen hyviä päiviä eskarissa. Aina on myös mahdollista soittaa ryhmän puhelimeen.

Osa lapsista on kuljetusoppilaita. Jos kuljetuksista tulee kysyttävää, ota yhteyttä Minna Kemppaiseen 044 7702 133.

Esiopetuksessa toteutetaan Kärkölän kunnan esi- ja perusopetussuunnitelmaa, johon voit tutustua kunnan sivuilla olevan linkin kautta tai suoraa peda.netistä (Kärkölä->kasvatus ja opetus->opetussuunnitelma 2016). Päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla toteutetaan myös varhaiskasvatuslakiin perustuvaa 1.8.2017 voimaan tulleita valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Oppiminen on iloinen asia ja uuden oppimisessa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat ratkaiseva tekijä. Tehdään tulevasta esiopetusvuodesta lapselle yhdessä merkityksellinen ja ikimuistoinen myönteinen kokemus, jota on mukava muistella tulevaisuudessa.

Aurinkoisin terveisin

esiopetuksen henkilökunta Miia, Päivi, Tiina, Marjo, Erja, Sirkku sekä

Petri Käkönen, sivistysjohtaja-rehtori
Timo Kosonen, apulaisrehtori
Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja