Esimiehet

Johtaminen muutoksessa: esimiestyön kehittäminen -hanke

Karkkilan sivistystoimi on hakenut hankeavustusta esimiesten koulutukseen: alla hankehakemuksen pääkojhdat ja talousarvio.

Hanke pähkinänkuoressa


Hankkeessa keskitytään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen esimiesasemassa olevien henkilöiden pedagogisen johtamisen kehittämiseen. Henkilöstöä koulutetaan ostopalveluna sekä muutoksen hallintaan, sen epävarmuustekijöihin, esimiestyöhön että osallistavaan toimintakulttuurin kehittämiseen.

Miksi hanke tarvitaan? Miten tarve on kartoitettu?

Karkkilassa on tehty viime vuosina isoja organisatorisia muutoksia sekä päiväkoti- että kouluverkossa; tehtäviä on yhdistelty, mutta muutoksen hallintaan ei ole järjestetty koulutusta. Henkilöstö toimii erilaisten toimintakulttuurien "sekamelskassa" eikä esimiehillä ole selkeää tilannekuvaa kokonaisuudesta. Henkilöstölle suunnatun hyvinvointikyselyn tuloksissa korostuu epävarmuus, tiedonkulun puute sekä työn suunnittelemattomuus.

Hankkeen yleiset tavoitteet, toteutustapa, tulokset ja tuotokset

Koulutus järjestetään 3 x 2 päivän koulutusjaksoina vuoden 2016 (syksy) -2017 aikana. Koulutus on keskustelunomaista vuoropuhelua kouluttajan ohjaamana, koulutuksen aikana osallistujat tekevät niin itsearvioivia yksilötehtäviä kuin ryhmätehtäviäkin. Koulutusjaksojen välillä koulutettavat toteuttavat oppimaansa autenttisessa ympäristössä työpaikallaan ja pitävät edistymisestä sähköistä oppimispäiväkirjaa. Tuloksina odotukset paremmin voivasta henkilöstöstä, joka sitoutuu yhdessä yksiköidensä toimintakulttuurin kehittämiseen. Tuotoksena e-oppimispäiväkirjat, joista parhaita toimintamalleja voidaan hyödyntää eri yksiköissä

Hankkeen talousarvio

Hankkeen talousarvio
MenotSelite, lyhyt kuvausYhteensä
Henkilöstökustannukset
Erittele liitteessä
6 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Erittele liitteessä
900
Vuokrat
Erittele liitteessä
4 000
Palvelut
Erittele liitteessä
8 560
Matkakustannukset
Erittele liitteessä
735
Muut kustannukset
Erittele liitteessä
0
Kustannukset yhteensä 20 895
Hankkeen tulot
Hankkeesta saadut tulot
Erittele liitteessä
0
0
Hankkeen muu rahoitus
Hakijan oma rahoitus
Kaupungin oma koulutusrahoitus
5 000
EU-rahoitus
0
Muu julkinen rahoitus
0
Yksityinen rahoitus
0
Muu rahoitus yhteensä -5 000
Opetushallitukselta haettava rahoitus 15 895