Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut –yhteishankkeen kulkua

Hankkeen lähtökohdat

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kevättalvella 2017 haettavaksi erityisavustusta hankkeita varten, joilla edistetään turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista.
 • Kansanopistoyhdistys, opintokeskukset ja Humanistinen ammattikorkeakoulu hakivat ja saivat rahoitusta Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut maahanmuuttajille –yhteishankkeelle (Kotos-hankkeelle), jota koordinoi Kansanopistoyhdistys.

Hankkeen tavoitteet

 • Kehittää koulutusmalleja, jotka yhdistävät eri toimijoiden osaamista ja muodostavat joustavan, toiminnallisen ja henkilökohtaistetun tavan tukea kotoutumista.
 • Luoda vapaan sivistystyön koulutuksena toteutettava lukutaidon ja kokonaisvaltaisen kotoutumisen koulutuksen malli kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistyönä sekä kokeilla sitä.
 • Kansanopistot kehittävät lukutaidon opetuksen toiminnallisia moduuleja
 • Opintokeskukset kehittävät maahanmuuttajakoulutuksiin kansalaiseksi kasvamisen ja yhteiskuntaan integroitumisen moduulin.
 • Kehitetään osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa toimintatutkimusta hankkeesta, sen koulutuksista sekä vapaasta sivistystyöstä maahanmuuttajien oppimisympäristönä.

Kahden vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon yhteistyön kehittäminen

 • Hankkeen aikana toteutettiin seitsemän pilottikoulutusta kansanopistojen ja opintokeskusten
Yhteistyönä:
 • Helsingin Evankelinen Opisto (HEO) & Työväen Sivistysliitto TSL & Opintokeskus Visio (keväällä ja syksyllä 2018)
 • Kiteen Evankelinen Kansanopisto & Maaseudun Sivistysliitto & Opintokeskus Sivis (keväällä ja syksyllä 2018)
 • Laajasalon opisto & KSL-opintoskeskus (keväällä 2018)
 • Seurakuntaopisto & Agricola-opintokeskus (syksyllä 2018)
 • Vuolle- opisto & Kansalaisfoorumi (syksyllä 2018)

Hankkeen aikana tuotettua ja kerättyä aineistoa

 • Havinnointipäiväkirjat ja tiivistelmät Kotos-koulutuksista
 • Koulutusmallin kuvaus
 • Koulutuksen todistuspohja
 • Hops-lomake
 • 18 opettajien ja oppilaitosjohdon haastattelua
 • 7 yksilöhaastattelua ja viisi ryhmähaastattelua (osallistujia yht. 19 opiskelijaa)
 • Kolme tutkimusartikkelia
 • Yhteistyö Maahanmuuttoviraston kanssa. Kansanopistojen valmiustilanne Migrille puolivuosittain. (opistojen valmius vastaanottaa nuoria, ilman huoltajaa tulleita turvapaikanhakijoita.)

Hankkeen tutkimukset

 • Kolme tutkimusartikkelia valmistumassa:
 1. Artikkelin sisältö painottuu kevään 2018 koulutusten havainnointipäiväkirjojen analysointiin ja tulkintaan
 2. Artikkelissa tarkastellaan pilottikoulutusten järjestämistä ja toteuttamista opettajien ja hallinnon näkökulmasta
 3. Artikkeli kuvaa opiskelijoiden kokemuksia Kotos-hankkeen koulutuksista

Artikkeleista on koottu yhteinen verkkojulkaisu, joka löytyy täältä.