Osaaminen näkyväksi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksissa: ARJEN KANSALAISTAITOJEN OSAAMISMERKIT

Arjen kansalaistaidot näkyviksi osaamismerkkien avulla!

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe on suunnattu käytettäväksi aikuisten maahanmuuttaneiden lukutaitokoulutuksissa vapaan sivistystyön piirissä. Osaamismerkit tukevat opiskelijaa tavoitteellisen työskentelyn harjoittelussa.

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkien tarkoituksena on
1) tuoda osaaminen näkyväksi opiskelijalle ja muille,
2) auttaa opiskelijaa voimaantumaan ja motivoitumaan opiskeluun sekä
3) toimia opetuksen ja jatkuvan arvioinnin työkaluina.

Tässä oppaassa käydään aluksi läpi osaamismerkkiperheen jäsenet, esitellään merkkien sisältämät osaamistavoitteet ja annetaan ohjeita merkkien myöntäjille. Tämän jälkeen esitellään sitä, millä eri tavoin merkit voidaan myöntää sekä annetaan vinkkejä osaamismerkkien käyttöönottoon opiskelijaryhmissä. Oppaan lopussa on yhteenvetotaulukko, josta löytyy lisäksi vinkkejä sille, miten eri teemoja voi koulutuksissa käsitellä. Osaamismerkkien sisältöjä määrittelee Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus (OPH 20171). Osaamismerkkien edustamat osaamistavoitteet pohjaavat etenkin opetussuunnitelmasuosituksen lukuihin 7.2 Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus ja 7.3 Opiskelu- ja itsearviointitaidot.

Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperheeseen kuuluu viisi eri merkkiä. Ensimmäisen merkin saavat kaikki, jotka osallistuvat opiskeluun. Kolme seuraavaa merkkiä myönnetään opetussuunnitelmasuosituksen tavoitteiden pohjalta muodostettujen osaamisten perusteella. Viides merkki kokoaa aikaisemmat suoritukset. Osaamismerkin saadakseen opiskelijan täytyy saavuttaa kaikki kyseisen merkin osaamistavoitteet. Tavoitteisiin liittyvää osaamista voidaan kuitenkin osoittaa monin eri tavoin.