Ammatilliseen perusopintoihin valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen perusopintoihin valmentava koulutus (VALMA)

VALMA -koulutus antaa valmiuksia perusopetuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen siirtymiselle. Koulutuksen kesto on yhden lukuvuoden pituinen.

Kenelle?

Valma on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille nuorille, mutta aikuiskohderyhmiä voivat olla erityisesti maahanmuuttajat, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielessä eurooppalaisen viitekehyksen tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

Koulutuksen sisältö?

Koulutuksen aikana vahvistetaan suomen/ruotsin kielen taitoa sekä tutustutaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja työelämään, harjoitellaan työelämätaitoja ja opiskelutaitoja sekä kehitetään tietoteknisiä taitoja. Koulutukseen kuuluu myös pakollinen työharjoittelu.