Maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia kansanopistoissa

Maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia kansanopistoissa

Suomessa tällä hetkellä yli puolet kansanopistoista tarjoavat koulutusta oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Koulutustarjontaa on muutenkin pyritty pitämään laajana. Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusten tarjonta on monipuolista, sillä kansanopistot järjestävät:

1. lukutaito-opetusta,
2. kotoutumiskoulutuksen erilaisia tasoja,
3. aikuisten perusopetusta ja
4. ammatillisiin tai lukio opintoihin valmentavia koulutuksia.

Opistoilla on tarjolla erityisesti maahanmuuttajille suunnattua ammatillista koulutusta, jossa opetuksessa huomioidaan suomen kielen vahvistamisen tarve. Lisäksi maahanmuuttajat voivat osallistua kaikkiin yleisesti tarjolla oleviin vapaan sivistystyön koulutuksiin oman kiinnostuksen, elämäntilanteen ja oppimistarpeen mukaan kielitaidon kartuttua. Koulutuksissa ei painoteta vain kielten opiskelua, vaan myös vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä ja dialogia. Yhteistyötä tehdään monen toimijan kanssa ja tutustumiskäynnit eri oppilaitoksissa ja yrityksissä tukevat maahanmuuttajien tulevaisuuden suunnittelua. Moneen koulutukseen kuuluu työharjoittelujakso.

Olemme listanneet kaikki maahanmuuttajille tarjottavat kansanopistokoulutukset näille sivuille. Sivuilta näkee aina reunasta, mitkä kansanopistot järjestävät kyseisiä koulutuksia. Olemme myös listanneet erilaisia opetusmateriaaleja, joita voi käyttää avuksi maahanmuuttajakoulutuksessa. Materiaalipankki löytyy täältä


Tiedot kaikista kansanopistoista ja niiden toiminnasta löydät Suomen Kansanopistoyhdistyksen -sivuilta.

Koulutus

Maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia on eri opistoissa nimetty hyvin monella eri tavalla. Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusten kokonaistarjonnan esittelyä varten koulutukset on ryhmitelty alla oleviin ryhmiin:

 1. Omaehtoiset kotoutumiskoulutukset, joita toteutetaan vapaana sivistystyönä
  • Lukutaitokoulutus
  • Suomen/ruotsin kieli ja kulttuuri (alkuvaihe, keskivaihe ja jatkovaihe)
  • Kuurojen kotoutumiskoulutus
 2. Aikuisten perusopetus (AIPE)
  • Alkuvaiheen opetus (sis. lukutaitovaiheen)
  • Päättövaiheen opetus
 3. Ammatillisiin perusopintoihin valmentava koulutus (VALMA)
 4. Lukioon valmistava koulutus (LUVA)
 5. Muut maahanmuuttajakoulutukset
  • Nuorisotakuun opintoseteliavustuksella toteutetut maahanmuuttajanuorten koulutukset (NUMA)
  • Kristittynä Suomessa -linja maahanmuuttajille
  • Yleisen kielitutkintoon valmentavat kurssit
  • Työelämäosaamista painottavat koulutukset
  • Korkeakouluun valmentavat opinnot
  • Suomen/ruotsin kielen kesäkurssit
Alla olevasta kuviosta voi seurata maahanmuuttajan koulutuspolkua kansanopistossa.
Kansanopistot maahanmuuttajan koulutuspolussa

Mitä maahanmuuttajakoulutuksilta odotetaan?

 • OECD:n 5.9.2018 julkaisemassa raportissa Suomen kotoutumiskoulutuksesta todetaan, että tavoiteltu kielitaidon kehittyminen on maahanmuuttaja-koulutuksissa jäänyt liian usein saavuttamatta. Kielitaito ei riitä kotoutumiskoulutusten jälkeen työelämävalmennuksen edellyttämälle B1-tasolle. Heikko suomen kielen taito vaikeuttaa etenemistä työelämään tai ammatillisiin opintoihin tai lukiokoulutuksiin. Raportissa kiinnitettiin huomiota etenkin maahanmuuttajanaisten heikkoon suomen kielen taitoon ja vähäiseen työllistymiseen.

 • OECD:n raportti nostaa esille maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistarpeita, joihin kansanopistot ovat osaksi jo vastanneet. Kansanopistot ottivat Nuorten alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden koulutuksen haltuunsa muutamassa viikossa (Nutukka-koulutusta 20 opistossa vuosina 2015- 2016)à varhainen koulutuksen aloittaminen edistää kotoutumista. Aloitettiin myös vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus vuoden 2018 alusta, kun opetussuunnitelmasuositus julkaistiin joulukuussa 2017. (13 opistoa)

 • Maahanmuuttajakoulutuksilta nykyään odotetaan:
  • Henkilökohtaistettavuutta
  • Joustavuutta
  • Kohdennettavuutta
  • Nopeutta
 • Voiko hidas eteneminen olla nopeaa etenemistä nopeampaa?
  • Sopivasti etenevä koulutus kunkin maahanmuuttajan edellytysten mukaan
Lisää OECD:n raportista Suomen kotoutumiskoulutuksesta täällä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä