Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalusta

"Maailman pelastaminen on sekä poliittinen että pedagoginen tehtävä. Kasvatuksen on luotava mahdollisuuksia vallitsevan elämänmuodon ylittämiseen ja toisin näkemiseen. On alettava tietoisesti luoda uutta, ekologiseen tietoisuuteen perustuvaa ”yleistahtoa”, jonka piirissä yksilöt saavat tunnustuksen (Anerkennung) persoonalleen elämällä kohtuuden etiikan mukaisesti. On pyrittävä löytämään elämän rikkautta, syvyyttä ja toivoa mahdollisuuksista, jotka avautuvat ihmisen ja ei-inhimillisen luonnon suhteen radikaalista uudelleenymmärtämisestä."
(Värri, V-M. 2018. Ekologisen sivistyksen kasvatusfilosofisia lähtökohtia.)


Suomen Kansanopistoyhdistys on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen Erilaisten oppimispolkujen tukeminen kansanopistoissa -hankkeelle. Kestävyysajattelun omaksuminen ja globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden hahmottaminen ovat luoneet tarpeen kehittää työvälineitä opetukseen ja yhteisötasolle ja hankkeessa on paneuduttu näihin teemoihin. Tarkoituksena on, että kehitettyjä työkaluja voidaan hyödyntää kansanopistojen olemassa olevissa koulutuksissa. Tulevaisuudessa kansanopistot voivat lähteä rakentamaan myös ekososiaalisen sivistyksen koulutusohjelmia työkalujen tukemana.

Hankkeen aikana on kehitetty Ekososiaalisen sivistyksen ja uudistavan oppimisen työkaluja, jotka löytyvät täältä Ekososiaalisen sivistyksen oppimisalustalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä