← Koulutustarjontamme

← Lyhytkurssitarjontaa

Yhteisöosaaja -kurssisarja (8x2pv) 22.9.17-21.4.18

Ajankohdat ja aihe:
22.9.-23.9.2017 Yhteisöosaaja minussa 1/2
13.-14.10.2017 Yhteisöosaaja minussa 2/2
10.-11.11.2017 Osaksi isompaa yhteisöä
01.-02.12.2017 Johtaminen 1/2
12.-13.1.2018 Johtaminen 2/2
09.-10.2.2018 Työyhteisötaidot ja sosiaalinen pääoma
16.-17.3.2018 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainvälisyys
20.-21.4.2018 Tulevaisuustyöpaja

Keskeinen sisältö: Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti koko kokonaisuuden suorittajille, mutta voit valita ja ilmoittautua myös yksittäiselle lähijaksolle, yhden tai useammalle.

Yhteisöosaaja minussa 2 krt

 • kohtaamisen taidot, oma persoona voimavarana
 • osallistavat työtavat ja käytänteet
 • erilaisia menetelmiä yhteisöosaajan työkaluna
  • tarinallisuus, kirjallisuusterapia ja sadutus, digiosaaminen
 • yhteistoiminnallisuus sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • moniammatillisuus ja tiimityötaidot
 • konsultaatio, dialogisuus ja reflektointi, jaettu asiantuntijuus

Osaksi isompaa yhteisöä

 • ryhmien syntyprosessi
 • ryhmädynamiikan lainalaisuudet
 • ongelmanratkaisumenetelmiä ryhmätoiminnan, yhteisöllisyyden kehittämiseen ja vahvistamiseen
  • ratkaisukeskeisyys, neuvottelu- ja kokoustaidot, kriittinen ajattelu, osallisuuden tukeminen
 • monimuotoisia toimintaympäristöjä
 • hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevän työn orientaatio ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Johtaminen 2krt

 • johtamismalleja, johtamisen kehittäminen
 • toimintaympäristö ja sen analysointi
 • organisaation toiminnan kehittäminen
 • organisaation ydinosaaminen, missio, visio, strategian määrittely, vertailla ja soveltaa eri strategiamalleja
 • tuotantosuunnittelu, rahoitus, projektijohtaminen, tiedottaminen, markkinointi

Työyhteisötaidot ja sosiaalinen pääoma

 • esitellä sekä laajentaa ja arvioida omaa rooliaan työyhteisössä
 • työyhteisötaidot
 • työorganisaatioiden kehittäminen ja kehittämismenetelmät
 • oma asiantuntijuus ja sen kehittäminen
 • sosiaalinen pääoma työyhteisössä

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansainvälisyys

 • osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen
 • yhteisöllisyyden ja yhteisöjen kehittäminen
 • kansainvälinen työ- ja toimintaympäristö
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainvälistyminen ja työelämän kehittämistaidot

Tulevaisuustyöpaja

 • Aiempien koulutuskokonaisuuksien hyödyntäminen käytännön työssä

Kohderyhmä: Yritysten, kunnan, seurakunnan ja kolmannen sektorin työntekijät sekä yhdistystoiminnassa aktiivisesti mukana olevat tai siitä kiinnostuneet. Johtotehtävissä toimivat ja johtamisesta kiinnostuneet. Jokainen, joka on kiinnostunut kehittämään itsessään yhteisössä toimimisen taitoja tavoitteena toimia työyhteisössä, ryhmässä, yhdistyksessä, esimiehenä, kansainvälisissä tehtävissä jne.

Opettaja: Useita, tarkentuvat myöhemmin.

Koulutuspäivien aikataulu:

Perjantait:

13.30 kahvi

14.00 - 15.30 opetus

tauko

15.45 - 17.15 opetus

tauko

17.30 - 18.15 opetus

Lauantait:

9.30 - 11.00 opetus

tauko

11.30 - 13.00 opetus

tauko

13.15 - 14.00 opetus

Kurssihinta: Koko kurssikokonaisuuden hinta on 359€. Maksettavissa yhdessä tai kahdessa erässä. . Hinta sisältää opetuksen ja kahvit.

Majoitusmahdollisuus: 40 €/vrk/hlö (sis. liinavaatteet ja aamupalan) soluasunnoissa 1 - 2 hengen huoneissa.

Ilmoittautuminen: 8.9.2017 mennessä tai yksittäisille kurssikokonaisuuksille 2 viikkoa ennen koulutuspäivää. Ilmoittautuminen tästä linkistä

Lisätietoja: Tiina Törmä, tiina.torma(a)haapop.fi, 040 868 2266

Liitteet:

Yhteisöosaaja - kurssisarja (8 x 2pv) -esite