Kumppanuuskampus-opinnot

Kumppanuuskampus.fi -yhteinen opetustarjonta

Kumppanuuskampus oppilaitokset (www.kumppanuuskampus.fi) järjestävät yhteistä koulutustarjontaa opiskelijoilleen. Opintoihin pääset mukaan helpoiten keskustelemalla ryhmä- /linjavastaavasi kanssa kumppanuuskampus -opintojen suorittamisesta.

Tältä sivulta löydät Haapaveden Opiston järjestämän koulutustarjonnan lukuvuodelle 2019-2020. Muiden oppilaitosten tarjontaan pääset tutustumaan tältä sivulta (www.kumppanuuskampus.fi). Tervetuloa opiskelemaan.


Osaaminen arjessa, teemaopinnot 2019

Kuvaus:
Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. (Lukion opetussuunnitelman perusteet)

Sisältö:
- Kohtaaminen
- Kansalaistoiminta ja osallisuus
- Monikulttuurisuuden kohtaaminen
- Ikääntyvän kohtaaminen

Toteutus:
- Lähipäivä Haapaveden Opistolla: luentoa ja harjoituksia
- Marraskuu 2019 - huhtikuu 2020 vierailut ja Elävä Kirjasto
- Joulu 2019 - huhtikuu 2020: Oppimispäiväkirja

Arviointi:
Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. (Lukion opetussuunnitelman perusteet)

Muuta:
Tehtäväksianto:
- eläväkirjasto Haapaveden Opistolla, helmikuussa, sovitaan erikseen
- tutustuminen:yhdessä/omatoimisesti vanhus/vanhustyö/varhaiskasvatus/järjestötoiminta (sovitaan lähipäivänä)
- Oppimispäiväkirja:googledrive (avoinna 1.12.2019-30.4.2020) jossa linkit lähteisiin ja apukysymykset

Lisätietoja:
Haapaveden Opisto
Marika Åvist, rehtori
marika.avist(a)haapop.fi
puh. 040 868 2282


NY24h -yrittäjyysleiri 27.-28.11.2019 Haapaveden Opistolla
Yrittäjyyden taitoja ja innovatiivista yhdessäoloa vuorokauden teholeirillä!

NY 24h -leiri on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana nuoret perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. NY 24h -leiri on suunnattu ammatilliselle toiselle asteelle ja lukiolaisille.

Leirin aikana nuoret oppivat learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa opetuksen tarinana.Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista. Leirillä luodaan liikeidea, jota kehitetään eteenpäin yhdessä asioista oppien ja ideoita työstäen sekä kehitetään esiintymistaitoja innostavassa ympäristössä.
Ilmoittautuminen: tero.mononen(at)haapop.fi


NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva harjoitusyritys (NY-yritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen.

Ohjelman ja NY-yrityksen tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana. NY-yritys toimii oppimisen välineenä, joka tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen oppimiselle.

NY-yritys toimii oikealla rahalla ja myy tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. Oikealla rahalla toimiminen lisää ohjelman vaikuttavuutta, opiskelijoiden motivaatiota toimintaan ja tuo ohjelmaan oikean liike-elämän elementtejä. Kun asiat tekee oikeasti, jäävät ne hyvin mieleen. Samalla kannustamme nuoria aktiivisiksi ja oma-aloitteisiksi tulevaisuuden tekijöiksi.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä