Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osat

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osat


Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

Opinnoissa tutustutaan kasvatus- ja ohjausalan toimintatapoihin, säädöksiin ja määräyksiin sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja työelämätaitoja. Opintojen aikana suoritetaan hygieniapassi ja EA1.

Tutkinnonosa antaa valmiuksia ihmisten kanssa tehtävään työhön. Se on suunnattu niille, jotka haluavat tutustua kasvatus- ja ohjausalaan. Opinnot suoritetaan päiväopintoina. Tutkinnonosan suorittamisen jälkeen voi hakeutua suorittamaan koko tutkintoa. 

Koulutus alkaa elokuussa 2020 ja kestää n. 3 kuukautta.

Hae nyt!

 


Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)

Opinnoissa perehdytään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi opitaan luomaan erilaisia ilmaisun muotoja tukeva toimintaympäristö. 

Tutkinnonosa sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimiville. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus alkaa keväällä 2020.

Hae nyt! 
Liikkumisen ohjaaminen (20 osp)

Opinnoissa perehdytään liikuntaa ohjaaviin suosituksiin, lakeihin ja asiakirjoihin, opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkumista sekä luomaan liikkumista edistävä toimintaympäristö.

Tutkinnonosa sopii liikunta-alasta kiinnostuneille sekä täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimiville.Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina tai päiväopintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmänä.

Koulutus alkaa elokuussa 2020.

Hae nyt!

 


Päihde- ja mielenterveystyön ohjaaminen (15 osp)

Opinnoissa perehdytään riippuvuussairauksiin ja mielenterveysongelmiin. niiden systeemisiin ja elämänkaarellisiin vaikutuksiin sekä erilaisiin hoitomuotoihin ja -menetelmiin.

Tutkinnonosa osa sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla toimiville sekä niille, jotka haluavat tutustua päihde- ja mielenterveystyöhön. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus järjestetään keväällä 2020.

Hae nyt!

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

Opinnoissa tutustutaan varhaiskasvatusta ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin, monialaiseen yhteistyöhön sekä lapsen kehitykseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskellaan pedagogisen toiminnan perusteita ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkinnonosa antaa valmiuksia kasvatus- ja ohjausalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Tutkinnonosa on yhteinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) kanssa. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus alkaa lokakuussa 2020.

Hae nyt!

 


Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toetuttamiseen ja arviontiin. Lisäksi opiskellaan lapsen kehityksen, osaamisen ja oppimisen perusteita sekä leikin pedagogista ohjaamista.

Tutkinnonosa sopii varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille. Perhepäivähoitajaksi valmistuneet voivat tutkinnonosan suorittamalla pätevöityä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus alkaa lokakuussa 2020.

Hae nyt!