Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osatTyöpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)


Koulutus sopii työelämässä toimiville työpaikkaohjaajille tai sellaiseksi haluaville. Opinnoissa perehdytään uudistuneeseen ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintoihin. Koulutus antaa valmiuksia opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen, palautteen antamiseen sekä arviointiin. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkossa sekä omalla työpaikalla oman työn ohessa. Opintojen kesto on yksilöllinen, n. 1 - 3 kk.

Koulutus on maksuton!

Hae nyt!


Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

Opinnoissa tutustutaan varhaiskasvatusta ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin, monialaiseen yhteistyöhön sekä lapsen kehitykseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskellaan pedagogisen toiminnan perusteita ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkinnonosa antaa valmiuksia kasvatus- ja ohjausalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Tutkinnonosa on yhteinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) kanssa. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Hae nyt!

 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toetuttamiseen ja arviontiin. Lisäksi opiskellaan lapsen kehityksen, osaamisen ja oppimisen perusteita sekä leikin pedagogista ohjaamista.

Tutkinnonosa sopii varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille. Perhepäivähoitajaksi valmistuneet voivat tutkinnonosan suorittamalla pätevöityä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Hae nyt!

 


Päihde- ja mielenterveystyön ohjaaminen (15 osp)

Opinnoissa perehdytään riippuvuussairauksiin ja mielenterveysongelmiin, niiden systeemisiin ja elämänkaarellisiin vaikutuksiin sekä erilaisiin hoitomuotoihin ja -menetelmiin.

Tutkinnonosa osa sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla toimiville sekä niille, jotka haluavat tutustua päihde- ja mielenterveystyöhön. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Hae nyt!
Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

Opinnoissa tutustutaan kasvatus- ja ohjausalan toimintatapoihin, säädöksiin ja määräyksiin sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja työelämätaitoja. Opintojen aikana suoritetaan hygieniapassi ja EA1.

Tutkinnonosa antaa valmiuksia ihmisten kanssa tehtävään työhön. Se on suunnattu niille, jotka haluavat tutustua kasvatus- ja ohjausalaan. Opinnot suoritetaan päiväopintoina. Tutkinnonosan suorittamisen jälkeen voi hakeutua suorittamaan koko tutkintoa. 

Koulutus alkaa elokuussa 2021!
Hae nyt!

 


Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)

Opinnoissa perehdytään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi opitaan luomaan erilaisia ilmaisun muotoja tukeva toimintaympäristö. 

Tutkinnonosa sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimiville. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Hae nyt! 
Liikkumisen ohjaaminen (20 osp)

Opinnoissa perehdytään liikuntaa ohjaaviin suosituksiin, lakeihin ja asiakirjoihin, opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkumista sekä luomaan liikkumista edistävä toimintaympäristö.

Tutkinnonosa sopii liikunta-alasta kiinnostuneille sekä täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimiville. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina tai päiväopintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmänä.

Hae nyt!

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä