Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osat


Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)

Opinnoissa perehdytään erilaisiin tuen tarpeisiin, kuten hahmottamisen haasteisiin, kielellisiin vaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen pulmiin, psykososiaalisen ja tunne-elämän kehityksen vaikeuksiin, kehitysvammaisuuteen, autismiin sekä liikunta- ja aistivammoihin. Tutkinnonosa sopii erityisryhmien ohjauksesta kiinnostuneille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)

Opinnoissa käsitellään draamailmaisua, teatteri-ilmaisua sekä tarinallisuutta ohjauksen menetelmänä. Opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi eri-ikäisten parissa toimiville ohjaajille sekä draamailmaisusta kiinnostuneille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Opinnot sisältävät ryhmänohjausta, luovia ja toiminnallisia menetelmiä sekä kouluympäristössä tapahtuvaa moniammatillista yhteistyötä. Tutkinnonosa sopii aamu- ja iltapäivätoiminnan tai muun kerhotoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp)

Opinnoissa perehdytään lapsuuden ja nuoruuden erityispiirteisiin ja haasteisiin sekä kasvattajana ja ohjaajana toimimiseen lastensuojelutyössä. Tutkinnonosa sopii täydennyskoulutukseksi lastensuojelutyössä toimiville tai lastensuojelualasta kiinnostuneille.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)

Opinnoissa perehdytään lapsen sosiaaliseen, tunne-elämän, käyttäytymisen, kielen ja puheen kehitykseen sekä tuen tarpeisiin sekä perheen tukemiseen muuttuvissa tilanteissa. Tutkinnonosa sopii varhaiskasvatuksesta ja perhetyöstä kiinnostuneille.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä