Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon osa -koulutukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osatTyöpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)


Koulutus sopii työelämässä toimiville työpaikkaohjaajille tai sellaiseksi haluaville. Opinnoissa perehdytään uudistuneeseen ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintoihin. Koulutus antaa valmiuksia opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen, palautteen antamiseen sekä arviointiin. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkossa sekä omalla työpaikalla oman työn ohessa. Opintojen kesto on yksilöllinen, n. 1 - 3 kk.

Koulutus on maksuton!

Hae nyt!


Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

Opinnoissa tutustutaan varhaiskasvatusta ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin, monialaiseen yhteistyöhön sekä lapsen kehitykseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskellaan pedagogisen toiminnan perusteita ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkinnonosa antaa valmiuksia kasvatus- ja ohjausalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Tutkinnonosa on yhteinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) kanssa. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus alkaa lokakuussa 2020.

Hae nyt!

 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toetuttamiseen ja arviontiin. Lisäksi opiskellaan lapsen kehityksen, osaamisen ja oppimisen perusteita sekä leikin pedagogista ohjaamista.

Tutkinnonosa sopii varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille. Perhepäivähoitajaksi valmistuneet voivat tutkinnonosan suorittamalla pätevöityä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus alkaa lokakuussa 2020.

Hae nyt!

 


Päihde- ja mielenterveystyön ohjaaminen (15 osp)

Opinnoissa perehdytään riippuvuussairauksiin ja mielenterveysongelmiin, niiden systeemisiin ja elämänkaarellisiin vaikutuksiin sekä erilaisiin hoitomuotoihin ja -menetelmiin.

Tutkinnonosa osa sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla toimiville sekä niille, jotka haluavat tutustua päihde- ja mielenterveystyöhön. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Koulutus alkaa tammikuussa 2021.

Hae nyt!
Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

Opinnoissa tutustutaan kasvatus- ja ohjausalan toimintatapoihin, säädöksiin ja määräyksiin sekä harjoitellaan vuorovaikutus- ja työelämätaitoja. Opintojen aikana suoritetaan hygieniapassi ja EA1.

Tutkinnonosa antaa valmiuksia ihmisten kanssa tehtävään työhön. Se on suunnattu niille, jotka haluavat tutustua kasvatus- ja ohjausalaan. Opinnot suoritetaan päiväopintoina. Tutkinnonosan suorittamisen jälkeen voi hakeutua suorittamaan koko tutkintoa. 

Hae nyt!

 


Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)

Opinnoissa perehdytään musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi opitaan luomaan erilaisia ilmaisun muotoja tukeva toimintaympäristö. 

Tutkinnonosa sopii täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimiville. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Hae nyt! 
Liikkumisen ohjaaminen (20 osp)

Opinnoissa perehdytään liikuntaa ohjaaviin suosituksiin, lakeihin ja asiakirjoihin, opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan liikkumista sekä luomaan liikkumista edistävä toimintaympäristö.

Tutkinnonosa sopii liikunta-alasta kiinnostuneille sekä täydennyskoulutukseksi kasvatus- ja ohjausalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimiville. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina tai päiväopintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhdistelmänä.

Hae nyt!

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osat


Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)

Opinnoissa perehdytään erilaisiin tuen tarpeisiin, kuten hahmottamisen haasteisiin, kielellisiin vaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen pulmiin, psykososiaalisen ja tunne-elämän kehityksen vaikeuksiin, kehitysvammaisuuteen, autismiin sekä liikunta- ja aistivammoihin. Tutkinnonosa sopii erityisryhmien ohjauksesta kiinnostuneille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Opinnot alkavat tammikuussa 2021.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa (10 osp)

Opinnoissa käsitellään draamailmaisua, teatteri-ilmaisua sekä tarinallisuutta ohjauksen menetelmänä. Opinnot sopivat täydennyskoulutukseksi eri-ikäisten parissa toimiville ohjaajille sekä draamailmaisusta kiinnostuneille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Opinnot alkavat huhtikuussa 2020.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)

Opinnot sisältävät ryhmänohjausta, luovia ja toiminnallisia menetelmiä sekä kouluympäristössä tapahtuvaa moniammatillista yhteistyötä. Tutkinnonosa sopii aamu- ja iltapäivätoiminnan tai muun kerhotoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille. Opinnot suoritetaan monimuoto-opintoina.

Opinnot alkavat huhtikuussa 2021.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp)

Opinnoissa perehdytään lapsuuden ja nuoruuden erityispiirteisiin ja haasteisiin sekä kasvattajana ja ohjaajana toimimiseen lastensuojelutyössä. Tutkinnonosa sopii täydennyskoulutukseksi lastensuojelutyössä toimiville tai lastensuojelualasta kiinnostuneille.

Opinnot alkavat tammikuussa 2021.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)

Opinnoissa perehdytään lapsen sosiaaliseen, tunne-elämän, käyttäytymisen, kielen ja puheen kehitykseen sekä tuen tarpeisiin sekä perheen tukemiseen muuttuvissa tilanteissa. Tutkinnonosa sopii varhaiskasvatuksesta ja perhetyöstä kiinnostuneille.

Opinnot alkavat keväällä 2021.

Opintomaksu 110 e.

Hae nyt!

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat


Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen (60 osp)

Opinnoissa paneudutaan vuorovaikutukseen kasvatus- ja ohjaustyön menetelmänä. Lisäksi perehdytään kasvatus- ja ohjaustyön menetelmäosaamiseen sekä menetelmien kehittämiseen.

Koulutus alkaa syksyllä 2020.

Opintomaksu 150 e.

Hae nyt!
Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla (60 osp)

Opinnoissa perehdytään monialaisen yhteistyön koordinointiin sekä ammatillisen vuorovaikutuksen ohjaamiseen. Opintoihin kuuluvat myös verkostotyössä toimiminen ja uuden työntekijän perehdyttäminen. 

Koulutus alkaa keväällä 2021.

Opintomaksu 150 e. 

Hae nyt!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä