Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät kasvatus- ja ohjausalalla. Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuksella tai monimuotokoulutuksena.

Koulutus alkaa syksyllä 2020!

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja prosesseja. Tutkinnon suorittaneella on vankka ja ajantasainen tietämys ja osaaminen kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta. 

Opintojen aikana suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen kehittämishanke. Tutkintoon kuuluu kaksi valinnaista tutkinnon osaa, jotka valitaan seuraavista: kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä sekä monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla.

Koulutus sisältää lähiopetusta, työssäoppimista sekä itsenäistä ja verkko-opiskelua. Opinnot suoritetaan työelämäpainotteisesti oppisopimuksella tai monimuoto-opintoina. Opintojen kesto on n. 1,5–2 vuotta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon perusteet löytyvät ePerusteista.

Opintomaksu 450 e.

Hae nyt!