Kestävä kehitys Kansalaisfoorumissa

Kansalaisfoorumissa toteutetaan kestävän kehityksen ohjelmaa, joka ottaa huomioon sosiaalisen, ekologisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen. Kansalaisfoorumin kouluttajat ovat tärkeässä roolissa edistämässä oppilaitoksen ja järjestön/yhdistyksen kestäviä toimintatapoja. Alla on kuvattu, miten voit käytännössä huomioida kunkin kestävän kehityksen osa-alueen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä koulutuksesta vastaavan koulutussuunnittelijan kanssa. Tutustu tarkemmin koko kestävän kehityksen ohjelmaan täällä.

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalisesti kestävä koulutus tukee osallistujien osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä toimijuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Lisäksi koulutus on saavutettava ja esteetön - sinne ovat tervetulleita monenlaiset ihmiset. Suunnittelu- ja koulutustyössä vaalitaan dialogista eli vuoropuhelun ja kohtaamisen mahdollistavaa sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävää toimintakulttuuria. Kansalaisfoorumin koulutuksissa on käytössä opintosetelietuus aikuiskoulutuksessa aliedustetuille ryhmille (maahanmuuttajat, työttömät ja eläkeläiset). Myös kouluttajan oma hyvinvointi on tärkeä osa sosiaalisesti kestävää koulutusta.

Huolehdi yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa ainakin näistä:
 • koulutustila on fyysisesti esteetön ja sinne on helppo tulla; verkkokoulutuksissa käytettävä oppimisympäristö on mahdollisimman helppokäyttöinen ja digitaalisesti saavutettava
 • koulutustila ja -tilanne ovat kaikille turvallisia (ks. turvallisuussuunnitelma ja toimintamalli syrjintä- ja häirintäepäilyissä), ilmapiiri välitön ja koulutusmenetelmät osallistavia - myös verkkokoulutuksissa
 • osallistujat voivat halutessaan vaikuttaa koulutuksen kulkuun ja sisältöihin sekä antaa palautetta (anonyymisti); pitemmissä koulutuksissa voi kerätä myös välipalautetta ja kehittää koulutusta palautteen pohjalta jo koulutuksen aikana
 • erityisryhmien, vähemmistöjen ja erilaisten oppijoiden tarpeet otetaan huomioon (tilat, opetuskieli, ruokailut, monipuoliset menetelmät, selkeät ja saavutettavat materiaalit)

Kannustamme myös

 • järjestämään koulutusta yhteistyössä sellaisten tahojen kanssa, jotka jo valmiiksi tavoittavat erityisryhmiä/vähemmistöjä
 • kytkemään monenlaisiin koulutuksiin sisältöjä, jotka innostavat ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa sekä edistämään kestävää kehitystä
 • ottamaan koulutuksen mahdollisia osallistujia mukaan koulutuksen suunnitteluun
Kysy mahdollisimman matalalla kynnyksellä apua ja neuvoja Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijoilta kaikissa koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmatilanteissa.

Ekologinen kestävyys

Ekologiseen kestävyyteen vaikuttavat koulutuksen arkiset käytännöt, kuten ruokatarjoilut, jätteiden lajittelu, paperinkulutus ja matkustustavat. Luonnonvarojen kestävä käyttö on myös taloudellisesti kestävää.

Huolehdi yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa ainakin näistä:
 • koulutus on mahdollisimman helposti saavutettavassa paikassa julkisten kulkuyhteyksien päässä
 • käytä julkisia kulkuneuvoja ja vältä lentämistä aina kun se on mahdollista
 • suosi tarjoiluissa ja hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan kotimaisia, eettisesti ja lähellä tuotettuja luomu- sekä Reilun kaupan tuotteita (ks. vinkkejä)
 • jos mahdollista, vältä uuden ostamista ja suosi sen sijaan hyväkuntoisia käytettyjä tavaroita
 • lajittele jätteet koulutustilan ohjeiden mukaisesti
 • tulosta ja kopioi mahdollisimman vähän, jaa materiaalit ja allekirjoita sekä säilytä tiedostot sähköisesti (sähköiset allekirjoitukset esimerkiksi Adobe Readerissä)
 • käytä sähköä ja vettä säästeliäästi (ks. vinkkejä)
Kannustamme myös
 • suosimaan tarjoiluissa kasvisruokaa liharuuan sijaan
 • suosimaan uusissa hankinnoissa ympäristömerkittyjä ja vastuullisuussertifioituja tuotteita

Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurisesti kestävissä koulutuksissa kulttuurinen moninaisuus on huomioitu ja osallistujat ovat toimijoita, oman kulttuurinsa tuottajia. Osallistujiksi toivotaan saatavan kulttuuritaustaltaan moninaisia ihmisiä. Näin vaalimme rikasta ja monitahoista kulttuurista kehitystä.

Huolehdi yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa ainakin näistä:
 • mieti, millaisia osallistumisen esteitä koulutuksessa saattaa olla (esim. kieli, esteellinen tila, viestintäkanavat, viestinnässä käytetyt kuvat, mielikuvat siitä, keitä osallistujien oletetaan olevan, sisällöt) ja mitä itse voisit tehdä osallistumiskynnyksen madaltamiseksi
 • huomioi osallistujien mahdolliset kulttuuriset erityispiirteet koulutuksen sisältöjä, menetelmiä, materiaaleja ja markkinointia suunnitellessasi
 • suuntaa koulutusten mainontaa myös suoraan kulttuuritaustaltaan moninaisille ihmisille
Kannustamme sinua myös
 • suunnittelemaan koulutuksia yhdessä kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa
 • osallistumaan koulutuksiin, jotka tukevat kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisen osaamista (esim. MOK-koulutus)

Taloudellinen kestävyys

Taloudellisesti kestävä koulutus on budjetoitu järkevästi niin henkilöresurssien kuin muiden kulujen osalta. 

Huolehdi yhdessä koulutussuunnittelijan kanssa ainakin näistä:
 • koulutuksen arvioidut kulut on mitoitettu oikein ja kaikki oletettavat kulut ennakoitu
 • suosi edullisia koulutustiloja (esteettömyys ja saavutettavuus huomioiden) ja koulutusmateriaaleja
 • seuraa budjetin toteutumista ja reagoi yllättäviin lisäkuluihin ajoissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä