Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Kansalaisfoorumissa

Kansalaisfoorumin toiminnassa otetaan huomioon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. On tärkeää, että myös Kansalaisfoorumin tukea saavat kurssit ja opintoryhmät toimivat kestävästi. Kun olet kouluttaja tai ryhmän ohjaaja, sinulla on tärkeä rooli. Edistät kestäviä toimintatapoja myös omassa yhdistyksessäsi.

Ekologinen kestävyys


Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnonvarojen säästämistä. Kurssitoiminnassa säästät luonnonvaroja, kun esimerkiksi lajittelet jätteet ja vähennät paperin käyttöä. Luonnonvarojen säästäminen säästää myös rahaa.
 
Tee ainakin näin:

 • Valitse kurssille toteutuspaikka, johon osallistujat pääsevät helposti ja jos mahdollista, myös julkisilla kulkuneuvoilla.
 • Jos mahdollista, tarjoa lähellä tuotettuja elintarvikkeita.
 • Selvitä, voitko käyttää olemassa olevia materiaaleja ennen uusien ostamista.
 • Vältä turhan jätteen syntymistä.
 • Varmistas, että osallistujat voivat itse helposti lajitella jätteet.
 • Tulosta ja kopioi paperille vain, kun siihen on perusteltu syy.
 • Jaa ja säilytä opetusmateriaalit digitaalisessa muodossa esimerkiksi sähköpostilla.
 • Vältä turhaa sähkön ja veden käyttöä.

Kannustamme myös suosimaan kasvisruokaa, jos kurssilla on ruokatarjoilu. Jos hankit uusia materiaaleja ja tarvikkeita, suosi tuotteita, joilla on ympäristömerkki ja/tai sertifikaatti vastuullisuudesta.

Taloudellinen kestävyys


Taloudellinen kestävyys tarkoittaa rahankäytön suunnittelua etukäteen niin, että kurssin järjestäminen ei aiheuta liikaa tai yllättäviä kuluja kurssin järjestäjälle, esimerkiksi yhdistykselle. Todenmukainen ja järkevä suunnitelma kurssin tuloista ja menoista varmistaa kestävän kurssitoiminnan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa usein myös luonnonvarojen säästämistä.


Tee ainakin näin:

 • Koulutukseen toteutukseen on varattu riittävästi rahaa.
 • Kaikki koulutuksen aiheuttamat kulut on otettu huomioon.
 • Suosi hinnaltaan kohtuullisia koulutustiloja, jotka sopivat hyvin koulutuksen tarpeisiin.
 • Selvitä, voisitko käyttää kurssin materiaaleissa kierrätettyjä materiaaleja.
 • Seuraa kulujen toteutumista ja reagoi yllättäviin lisäkuluihin heti kun saat ne tietoosi.

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että kaikilla osallistujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluvat myös saavutettavuus ja esteettömyys, jotka tarkoittavat käytännössä erilaisten osallistumisen tapojen mahdollistamista. Myös kouluttajan hyvinvointi on tärkeä osa hyvin järjestettyä kurssia.

Tee ainakin näin:

 • Koulutustila on esteetön ja sinne pääsee sisään esimerkiksi pyörätuolilla.
 • Koulutustila on turvallinen ja siellä on sopiva lämpötila ja ilmanvaihto.
 • Koulutuksen tunnelma on turvallinen.
 • Koulutusmenetelmät ovat sellaisia, että ihmiset voivat halutessaan vaikuttaa koulutuksen kulkuun ja sisältöihin sekä antaa palautetta.
 • Ota osallistujien toiveet ja tarpeet huomioon jo, kun suunnittelet koulutusta.
 • Pohdi esimerkiksi opetuksen kieltä, mahdollisuutta ruokailuun ja taukoihin, sopivatko opetusmenetelmät kaikille.
 • Varmista, että opetuksessa käytettävä materiaali on selkeää ja saavutettavaa.
 • Varmista, että verkkokoulutuksen oppimisympäristö on saavutettava ja sitä on helppo käyttää.
 • Huolehdi myös verkkokoulutuksissa siitä, että osallistujat voivat osallistua eri tavoilla.

Kulttuurinen kestävyys

Kulttuurinen kestävyys tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden huomioonottamista. Näitä ovat esimerkiksi kieli, tavat ja perinteet. Kurssilla on tärkeää, että osallistujat tuntevat saavansa edustaa omaa kulttuurista taustaansa vapaasti.

Tee ainakin näin:

 • Pohdi, millaisia sanoja ja mielikuvia käytät kurssin viestinnässä ja markkinoinnissa ja miten sanavalinnoilla ja kuvitusvalinnoilla voit ilmaista, että kaikki ovat tervetulleita.
 • Ota huomioon, että osallistujat voivat ymmärtää opetusmateriaaleissa käytetyt kuvat, sanat, sekä kurssilla puhutut asiat eri tavoin.
 • Mieti, miten voisit helpottaa erilaisten ihmisten osallistumista kurssille.
 • Mieti, miten kurssin viestintää ja markkinointi voisi kohdistaa kulttuuritaustaltaan erilaisille kohderyhmille.

Kannustamme myös suunnittelemaan koulutuksia yhdessä kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa. Lisäksi kannustamme kurssijärjestäjiä osallistumaan itse koulutuksiin, jotka tukevat kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisen osaamista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä