Poissaolot

Poissaolosäännöt


Toimintaohje poissaoloissa

Huoltaja voi hakea opiskelijalle lupaa poissaoloon koulutyöstä 1-3 päivän ajaksi
ryhmänohjaajalta Wilma-viestillä ja pidempiin poissaoloihin rehtorilta erillisellä lomakkeella.
Opiskelijalla ei ole oikeutta tukiopetukseen, jos hän on jäänyt opinnoissa jälkeen luvallisen
vapaa-ajan viettoon liittyvän poissaolon takia.
Opettaja merkitsee kaikki poissaolot Wilmaan. Ryhmänohjaajalle tulee tiedottaa, jos on
ennakoitavissa, että opiskelija joutuu olemaan sairastumisen takia poissa koulusta
pidempään kuin 1-2 päivää. Huoltaja selvittää kaikki poissaolot ryhmänohjaajalle
Wilma-viestillä.

Lukiolain 714/2018 § 30 mukaan opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Lukiossamme hyväksytään vakiintuneen käytännön mukaan perusteltuna syynä sairastumisen lisäksi esimerkiksi

  • etukäteen anotut ja myönnetyt lomat 

  • opiskelijakunnan hallituksen kokoukseen osallistuminen

  • rehtorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan, koulupsykologin, -kuraattorin tai terveydenhoitajan luona käynnit, mikäli näitä ei voi ajoittaa hyppytunneille

  • koulun järjestämät opintomatkat ja retket

  • tutortoiminta, koulun edustaminen, juhlaohjelmien harjoittelu, urheilutapahtumissa edustaminen

  • kutsuntoihin osallistuminen

  • sairaanhoidon tutkimukset 

  • ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen

  • autokoulun teoriakoe, riskikoulutus ja insinööriajo 

Työssäkäynti, autokoulun ajo-opetus, teoriatunnit tai henkilökohtaisten asioiden hoito eivät ole hyväksyttäviä poissaolosyitä. Wilmasta on nyt poistettu huoltajan mahdollisuus selvittää poissaoloa ei-terveydellisenä, koska tarvitsemme tiedon poissaolon perusteesta ja nämä tulee selvittää ryhmänohjaajalle wilma-viestillä.

Toisen periodin alusta alkaen (13.10.2022) ryhdymme tukemaan opiskelijoiden läsnäoloa opetuksessa tehostetusti varoittamalla opiskelijaa opintojakson / kurssin keskeytymisestä, mikäli poissaolot ylittävät sovitun rajan. Lukio-opetus etenee nopeasti ja esimerkiksi 4 oppitunnin (4 x 60 min) poissaolo merkitsee jo 15 % poissaoloa 2 op opintojaksolta / yhdeltä kurssilta. Jotta opiskelija huomaa tilanteen, wilma-robotti lähettää neljän poissaolon jälkeen wilma-viestin ja kehottaa opiskelijaa keskustelemaan aineenopettajan kanssa edellytyksistä jatkaa opintojaksolla / kurssilla. Opettaja voi edellyttää opiskelijalta lisänäyttöä oppisisällön hallinnan osoittamiseksi. Opiskelija voi jatkaa opintojakson tai kurssin loppuun vain rehtorin hyväksymin erityisen painavin perustein, jos poissaoloja on 8 x 60 min (yli 30 % opetuksesta). 

Tiedustelut, 

Mari Fabig, rehtori 

044 5775 280Ryhmänohjaaja seuraa poissaoloja ja lähettää luvattomista poissaoloista varoituksen
Wilma-viestillä. Mikäli luvattomat poissaolot jatkuvat, ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan ja
huoltajan keskusteluun koululle. Tarvittaessa opiskelijan tueksi kootaan yksilöllinen
oppilashuoltoryhmä (ks. 9). Jos luvattomat poissaolot jatkuvat, opiskelija ohjataan rehtorin
kuultavaksi. Rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, joka voi johtaa myös
määräaikaiseen erottamiseen koulusta (ks. tarkemmin 15).
Toistuvien sairauspoissaolojen takia opiskelija ohjataan terveydenhoitajan ja/tai kuraattorin
vastaanotolle. Jos sairauspoissaolot edelleen jatkuvat, edellytetään poissaolon
selvittämiseksi terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta poissaolon syystä.
Yhdistelmätutkintoa opiskelevia koskevat samat poissaolosäännöt kuin muitakin
opiskelijoita.


Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänellä ole myönnetty siitä erillistä vapautusta. Jos
opiskelija tarvitsee perustellusti vapaata enintään kolmeksi päiväksi, luvan voi myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmät vapaat myöntää rehtori. Lomamatkat on hyvä pyrkiä sijoittamaan koulun loma-aikoihin ja autokoulun ajotunnit koulupäivän ulkopuolelle (inssiin lupa pyydettävä ryhmänohjaajalta).
Jos opiskelijan terveydentilassa on huomioon otettavaa, pyydämme tiedottamaan asiasta hänen ryhmänohjaajalleen ja terveydenhoitajalle. Ryhmänohjaajalle tulee tiedottaa myös, jos on ennakoitavissa, että opiskelija joutuu olemaan sairastumisen takia poissa koulusta
pidempään kuin 1-2 päivää. Kaikista poissaoloista on annettava kirjallinen selvitys heti poissaolon jälkeen. Poissaoloilmoituksen allekirjoittaa oppilaan huoltaja, terveydenhoitaja tai kaksi esteetöntä henkilöä. Jos opiskelijalla on toistuvia sairauspoissaoloja, koulusta
otetaan yhteyttä huoltajaan ja opiskelija ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos sairauspoissaolot edelleen jatkuvat, edellytetään poissaolon selvittämiseksi terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta poissaolon syystä.

Jos poissaolon aiheuttaa ennalta arvaamaton este, poissaolon syystä on annettava kirjallinen selitys, jonka varmentaa huoltaja, opiskeluterveydenhoitaja, lääkäri tai kaksi esteetöntä henkilöä. Selvitys tulee näyttää ryhmänohjaajalle, jonka tehtävänä on valvoa poissaoloja. Poissaoloista on ilmoitettava viipymättä. Selvittämätön poissaolo = luvaton poissaolo. Jos poissaoloja (luvallisiakin) kertyy paljon, opiskelija ohjataan terveydenhoitajan ja/tai kuraattorin vastaanotolle.
Jos opiskelijalle kertyy useita luvattomia / selittämättömiä poissaoloja tai oppitunneilta myöhästymisiä, kutsuu ryhmänohjaaja opiskelijan keskusteluun, jossa kysytään opiskelijan (alle 18-vuotiaan opiskelijan kohdalla myös huoltajan) mielipidettä monialaisen opiskeluhuoltotyöryhmän perustamisesta.
Jos poissaolot / myöhästelyt jatkuvat keskustelun jälkeen, kutsuu rehtori opiskelijan keskusteluun, ja antaa kirjallisen varoituksen. 

Ryhmänohjaan / rehtorin myöntämä lupa = luvallinen poissaolo.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä