Eteneminen opinnoissa

Eteneminen opinnoissa ja oppimäärän suorittaminen


Etenemiseste

Jos opiskelija saa saman oppiaineen kahdessa, pakollisessa tai syventävässä kurssissa hylätyn arvosanan tai kurssit keskeytyvät, hänelle tulee ao. aineessa etenemiseste. Hän voi edetä tämän aineen opinnoissa vasta, kun etenemiseste on poistunut.

Mikäli oppiaineessa on pakollisten ja syventävin kurssien määrä yli 8, muodostuu etenemiseste kolmannesta hylätystä tai keskeytyneestä kurssista.

Etenemiseste ei estä ko. oppiaineen seuraavalle kurssille osallistumista, mutta se estää kurssikokeen suorittamisen ennen, kuin etenemiseste on poistunut.

Hylätyn kurssin suorittaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kurssin uusintakuulusteluun yhden kerran saman lukuvuoden aikana. Uusintakuulusteluun voi osallistua kurssia seuraavana ensimmäisenä uusintapäivänä tai helmikuun uusintapäivänä kolmen ensimmäisen jakson osalta tai kesäkuun uusintakokeeseen kahden viimeisen jakson osalta tai osallistumalla normaaliin kurssikokeeseen, kun se on tarjolla. Muina aikoina uusintasuorituksia ei oteta vastaan. Hylätyn kurssin voi suorittaa käymällä kurssi uudelleen. Hylättyä kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.

Uusintakuulustelussa voi suorittaa vain yhtä hylättyä kurssia kerrallaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava uusintakuulusteluun kirjallisesti (uusintakuulusteluun ilmoittautumislomake kotisivuilta tai ryhmänohjaajien ilmoitustaulun alla olevalta hyllyltä). Ilmoittautuminen on sitova. Tenttimällä suoritetun hylätyn kurssin voi uusia vain osallistumallaopetukseen ja siitä pidettyyn kuulusteluun .

Kurssien osasuoritukset (täydennettävät T) vanhenevat lukuvuoden loppuun mennessä.

Uusintakuulustelun arvosana määräytyy vain uusintakuulustelun suorituksen pohjalta. Tuntiaktiivisuus ei vaikuta arvosanaan. Arvosana pyöristetään 0,5 numeron tarkkuudella ylöspäin.

 Esim. Uusintakokeen arvosanan  4½ pyöristyy lopulliseen arvosanaan 5 .


LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN

Opiskelija valitsee opinto-ohjelmaansa kurssit aina lukuvuotta varten kerrallaan. Kurssivalinnat voidaan tarkistaa jokaiselle jaksolle viimeistään kahta viikkoa ennen jakson alkua. Kaikki muutokset tapahtuvat opinto-ohjaajan kautta.

Opiskelijan on suoritettava valitsemansa opinto-ohjelman mukaisesti kaikki pakolliset kurssit ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä lisäksi syventäviä ja koulukohtaisia kursseja niin, että kokonaiskurssimääräksi tulee vähintään 75 kurssia. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa.

Hylättyjen arvosanojen määrä oppiaineessa

Oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettava vähintään 2/3 hyväksytysti. Täten etenemiseste huomioiden, jos opiskeltuja kursseja on: 1 - 2 ei sallita hylättyjä arvosanoja, 3 – 5 voi olla 1 hylätty arvosana, 6 tai enemmän voi olla 2 hylättyä arvosanaa

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, ellei rehtori myönnä opiskelijalle perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Opiskeluajan pidentämisen suunnitelma tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

Opiskelija katsotaan eronneeksi lukiosta,

 1) kun hän on osallistunut ylioppilastutkinnon pakollisiin kokeisiin,

2) kun hänen opiskeluaikansa ylittää 4 vuotta,

3) kun hän ilman pätevää syytä on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksena ole jatkaa opintoja.

Ennen erottamista (koskee kohtia 2 ja 3) opiskelijaa ja hänen huoltajaansa on informoitava tilanteesta. Lopullisen ratkaisun tekee rehtori ryhmänohjaajan esityksestä. Päätös annetaan kirjallisena.

Kun oppilas katsotaan eronneeksi, mm. lukiotutkinnosta puuttuvat kurssisuoritukset tulevat maksulliseksi. Opiskelija on koulun kirjoilla ylioppilastutkintotodistuksen antamisajankohtaan asti.

Kurssit on suositeltavaa suorittaa siinä järjestyksessä, kuin ne on merkitty opetussuunnitelmaan. Suoritusjärjestyksestä voi poiketa kussakin oppiaineessa erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti kuitenkin niin, että 1. kurssi on suoritettava aina ensimmäiseksi. Ensimmäinen kurssi on pääsääntöisesti suoritettava osallistumalla opetukseen ja kurssikokeeseen.

Muut kuin oppiaineen 1. kurssin voidaan suorittaa osallistumalla opetukseen, tenttimällä erillisen tenttisopimuksen mukaisesti tai etäopiskeluna itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti (tenttiminen ja etäopiskelu vaativat erillisen luvan).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä