Ylioppilastutkinto

Ajankohtaista

Koeympäristön ohjeet, tutustu huolellisesti.

Kevään 2021 tutkintokerran kokeiden julkistaminen

Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa kevään 2021 tutkinnon tulokset lukioille tiistaina 18.5.2021 lautakunnan tutkintopalvelun kautta. Kevään 2021 pisterajat julkaistaan samaan aikaan lautakunnan verkkosivuilla. Lukio ilmoittaa tulokset kokelaille Wilmassa. Jokainen kokelas saa tietää omat tuloksensa myös kysymällä opettajalta tai lukion toimistolta. 

Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa 19.5.2021 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset.

Julkaisemisen yhteydessä tulokset luovutetaan myös korkeakoulujen yhteisvalinnan käyttöön.

Syksyn 2021 tutkintokertaan ilmoittautuminen

Syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan viikolla 20 kevään tutkintokerran lopullisen arvostelun valmistuttua.
Muut kuin Kankaanpään Yhteislyseon opiskelijat ilmoittautuvat 5.6. mennessä koulun kotisivuilta ladattavalla lomakkeella tai sähköisellä lomakkeella, joka päivittyy tähän viikolla 20. 

OSALLISTUMISOIKEUS

Sinulla on oikeus osallistua oppiaineen yo-kokeeseen, kun olet yo-aineen eräpäivään mennessä suorittanut vähintään ko. aineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen voit osallistua, kun olet opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Jos aloitat ylioppilastutkinnon syksyllä, sinun kannattaa kesällä valmistautua huolellisesti valitsemaasi kokeeseen, sillä muiden aineiden kursseja opiskellaan syyslukukauden aikana koko ajan eteenpäin. Koeviikko ajoittuu syksyllä ylioppilastutkinnon kanssa samoihin päiviin.

Ilmoittautuminen

 Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan lukion rehtorille kirjallisesti wilmassa lomakkeella, jonka rehtori on hyväksynyt. Wilma-lomake tulostetaan ja toimitetaan Yhteislyseon toimistoon. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumiset syksyn tutkintoihin ovat toukokuun aikana ja kevään tutkintoihin marraskuun aikana. Ilmoittautumispäivä on syytä selvittää hyvissä ajoin.

Ilmoittautuneilta peritään myös tutkintomaksu, joka koostuu perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta. Perusmaksu tutkintoon osallistumisesta on 14 € ja maksu jokaisesta kokeesta 28 €.

Lisää tietoa yo tutkinnosta saat osoitteesta: http://ylioppilastutkinto.fi

YO-KIRJOITUKSET (tutkintonsa ennen kevättä 2022 aloittavat)

Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe, joka mittaa tiedon määrää, kykyä ymmärtää ja soveltaa oppimaansa. Moniin jatko-opintoihin pääsy edellyttää hyvin suoritettua ja monipuolista yo-tutkintoa.

Ylioppilastutkintoon kuuluu pakollisia ja ylimääräisiä kokeita, jotka kokelas voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajautettuna. Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun kokelas ilmoittautuu pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Pakolliset kokeet

Ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ovat äidinkieli (kaikille pakollinen), toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaalikoe (valittava kolme). Tutkintoon on sisällyttävä neljä pakollista koetta siten, että vähintään yhdessä aineessa tulee suoritetuksi A-tason koe (käytännössä pitkä matematiikka tai englanti).

Ylimääräiset kokeet

Tutkintosi ylimääräisinä kokeina voit suorittaa joko A- tai B-matematiikan tai reaaliaineenkokeen, toisen kotimaisen kielen sekä yhden tai useamman vieraan kielen. Kielissä voit valita vaativampaan tai lyhyempään oppimäärään perustuvan kokeen.

Korkeakoulujen todistuvalinnoissa useimmissa kohteissa otetaan huomioon viiden yo-kokeen tulokset, joten on suositeltavaa osallistua vähintään viiteen kokeeseen.

Kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei muuttaa tutkinnon kuluessa.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Oppiaineiden vaativuustason saat itse valita riippumatta lukio-opintojesi laajuudesta, mutta vähintään yhdessä oppiaineessa on suoritettava vaativampi eli A-tason koe. Voit siis esimerkiksi osallistua lyhyeen oppimäärään perustuvaan matematiikan kokeeseen, vaikka olisit opiskellut laajan matematiikan kurssit, jos suoritat ruotsin kielessä tai vieraassa kielessä A-tason kokeen.

Toisessa kotimaisessa järjestetään A- ja B-tason koe. Pitkään oppimäärään perustuva vieraan kielen koe järjestetään englannin, saksan, ranskan, venäjän ja espanjan kielissä.

Vieraan kielen lyhyeen oppimäärään perustuvan kokeen voi suorittaa englannin, saksan, ranskan, venäjän, latinan, espanjan, italian, portugalin, klassisen kreikan ja saamen kielissä.

Samalla tutkintokerralla voi osallistua vain yhteen vieraan kielen A- tai B-tasoiseen kokeeseen ja enintään kahteen lyhyen oppimäärän kokeeseen. Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe. Hajautetun tutkinnon kuluessa ei voi suorittaa saman aineen eritasoista koetta.

Reaalikoe on reaaliaineen koe. Reaalikokeita voit tutkinnon kuluessa suorittaa jopa kuusi. Vain yksi näistä kokeista voi olla pakollinen koe. Reaalikokeet on jokaisella tutkintokerralla jaettu kahteen tutkintopäivään joten yhdellä tutkintokerralla voit siis suorittaa kaksi reaaliaineen koetta. Kokeet on jaettu koepäiville seuraavasti

  1. päivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
  2. päivä: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto (päivät toistuvat jokaisella tutkintokerralla samanlaisina)
Kokeiden aikataulutuksesta

Kankaanpään Yhteislyseossa kokeiden suoritusaikataulua määrittää aineiden sijoittuminen kurssitarjottimelle. 
Toisen opiskeluvuoden keväällä voi suorittaa uskonnon tai terveystiedon kokeen, ja vuorovuosittain maantieteen ja lyhyen vieraan kielen kokeen.
Kolmannen vuoden syksyllä kirjoitetaan keskipitkä ruotsi ja biologia tai historia. Mahdollista on osallistua myös terveystieteen tai uskonnon kokeeseen.
Kolmannen vuoden keväällä ovat vuorossa äidinkieli, pitkä englanti, matematiikka, kemia, fysiikka, psykologia, yhteiskuntaoppi (sekä mahdollisuus osallistua uskontoon, terveystietoon, maantieteeseen, lyhyen vieraan kielen kokeeseen).

Suoritusjärjestys muokkautuu kunkin opiskelijan opiskelusuunnitelman mukaisesti, mutta jos tutkintoon haluaa sisällyttää fysiikan, kemian ja biologian täytyy kokeet suorittaa kuvatussa järjestyksessä. Reaalikokeiden toisiinsa sidotut koepäivät aiheuttavat myös sen, että jos opiskelija haluaa sisällyttää tutkintoonsa fysiikan ja psykologian, täytyy psykologian koe suorittaa kolmannen vuoden syksyllä tai toisen vuoden keväällä, jolloin täytyy varautua suorittamaan osa kursseista itsenäisesti. 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä