Mikä avuksi opiskellessa?

Mikä avuksi opiskellessa?

 • Tunnista vahvuutesi ja hyödynnä niitä. Jos kaikki sujuu hyvin, unohda lukihäiriösi, vaikka se olisi sinulla kouluiässä todettu. Arvosta sinnikkyyttäsi.
 • Kerro opettajille asiasta. Kysy, voitko kokeissa käyttää esseevastauksissa luetelmia
 • Käytä monia oppimiskanavia: opettele asioita kuulemalla, näkemällä, puhumalla, tekemällä, liikkumalla.

Lukiessasi

 • silmäile olennaiset kohdat, kuten sisällysluettelo, otsikot, kuvat, taulukot, tiivistykset, reunatekstit ja aloitus- ja lopetuskappaleet
 • käytä lukemisen apuna miellekarttaa, joka auttaa hahmottamaan tekstin sisältöä ja kertaamaan asioita nopeasti myöhemmin
 • tee itsellesi tekstiä koskevia kysymyksiä
 • paina mieleesi näkömielikuva tekemästäsi miellekartasta ja käytä sitä muistin tukena tenttitilanteessa.

 

Kirjoittaessasi

 • hyödynnä tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa. Älä kuitenkaan hyväksy sokeasti sen ehdottamia ratkaisuja.
 • Käytä kirjoittaessasi luettavuudeltaan hyviä kirjasintyyppejä kuten Times New Roman.

Jos kirjoitelman jäsentely tuntuu hankalalta, kokeile zoomaustekniikkaa:

 • Ajattele ensin katsovasi käsiteltävää aihetta kokonaisuutena ikään kuin kameran objektiivin läpi.
 • Kuvittele sitten zoomaavasi johonkin yksityiskohtaan ja kirjaa ajatuksesi miellekarttaan. Siirry seuraavaan yksityiskohtaan ja toimi samoin.
 • Laadi tekstisi miellekartan pohjalta.

 

Sekä lukiessasi että kuunnellessasi opetusta voit hyödyntää visualisointia:

 • Muuta sanat kuviksi ja edelleen filmiksi.
 • Jätä filmiin tyhjä ruutu siihen kohtaan, jota et ymmärrä.
 • Katsele filmiäsi; täytä tarvittaessa aukot.

Lukivaikeuksista on saatavilla useita hyviä suomenkielisiä kirjoja, joiden avulla moni lukihäiriöinen on oppinut ymmärtämään itseään, esimerkiksi

Hintikka Anna-Maija - Strandén Kaisa: Tyhmästä ja laiskasta Einsteiniksi, Edita 1998

Ei tyhmä vaan erilainen oppija (toim. Kaisa Strandén), Stakes 1997

Oppimisvaikeudet (toim. Timo Ahonen ja Tuija Aro), Atena 1999.

Seuraavassa muutama vihje:

1. Ajankäyttö: SUUNNITTELE Oppituntien ulkopuoliseen opiskeluun tulee käyttää aikaa selvästi enemmän kuin peruskoulussa, on hyvä laatia kullekin jaksolle päivittäinen aikataulu, johon merkitään säännöllisesti toistuvat harrasteet, mahdolliset perheen työt joista vastaat, opiskelu taukoineen ja riittävä aika yöuneen.  

 

2. Pyri ymmärtävään oppimiseen. KERTAA Ulkomuisti ei yleensä riita laajoihin asiakokonaisuuksiin. Siihen pääset, kun teet edeltä käsin seuraavan päivän tehtävät, silmäilet päivittäin myös aikaisemmin opiskeltua ja aloitat kokeisiin valmistautumisen ajoissa.

3. Kuuntele tarkkaan kurssin alussa opettajan antamat tiedot kurssin sisällöstä ja opiskeluohjeet.

5. Kysy oppitunnilla heti, kun et ymmärrä. edellyttää muistiinpanojen tekemistä. Kiinnitä huomiota muistiinpanoihin ja SÄILYTÄ NE. Näistä sinulla on varmasti hyötyä myös valmistuessasi tentteihin ja ylioppilaskirjoituksiin.

6. Oppikirja on työkalu. Käytä sitä tehokkaasti.

9.  Seuraa aikaasi, ole aktiivinen.

10. Vaali fyysistä terveyttäsi. Liiku, ulkoile, pidä oikealla tavalla hauskaa. Nuku riittävästi.

11. Ja lopuksi: käy koulua säännöllisesti. Vältä myöhästymisiä ja aiheettomia poissaoloja. Näin toimien kehität itseäsi elämään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä