Sulje
Käynnistetään info-tv-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

LUKION OPS-PERUSTEET 2015

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus on päättänyt Lukion opetussuunnitelman perusteista nuorten lukiokoulutusta varten liitteen mukaisesti.

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 11 §:n mukaisesti hyväksyä näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma.

Koulutuksen järjestäjien tulee noudattaa määräystä 1.8.2016 lukien. Näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa noudatetaan tällä määräyksellä kumottavia määräyksiä ja niiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia siihen saakka, kun tämän määräyksen mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

Lisätietoja määräyksestä ja siitä, mistä se on saatavissa, saa Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus sekä Ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksiköistä.