Kuvataiteen kurssit

Kurssikuvaukset

Kuvataide


Pakolliset kurssit


KU1 Kuvat ja kulttuurit 

Sisällöt:

 • taiteen ja muun visuaalisen kuvakulttuurin merkitys itselle ja yhteiskunnalle
 • erilaiset taidekäsitykset
 • taiteen käsitteistöä ja sanastoa
 • kuvan tulkintaa
 • Pääpaino kuvallisessa tuottamisessa, mutta lisäksi pieniä kirjallisia tehtäviä, jotka tukevat myös äidinkielen oppiaineessa tarvittavia kuvanlukutaitoja.

Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. vuosi. 


KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (vaihtoehtoinen MU2 -kurssin kanssa)

Sisällöt:

 • rakennusarkkitehtuuri, tilasuunnittelu, ympäristösuunnittelu, virtuaalimaailmat, mediaympäristöt ja muotoilu tarkastelun kohteena sekä kuvallisen tekemisen lähtökohtana
 • harjoitellaan esim. perspektiivissä piirtämistä
 • käsitteistöä ja sanastoa
 • kolmiulotteista muotoilua joko savella tai muilla massoilla

Numeroarviointi. Suoritusvuosi 1. tai 2. vuosi. 


Valtakunnalliset syventävät kurssit


KU3 Osallisena mediassa 

Miksi valitsisin tämän kurssin?

 • tarvitsen vastapainoa muulle koulutyölle
 • haluan kehittää opiskelussa ja eri aloilla tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja

Kurssilla harjoitellaan median tuottamista ja kuvakerrontaa eri välineillä. Tutustutaan median käsitteistöön ja ilmiöihin. Pohditaan myös median merkitystä omalle identiteetille, yhteisölle, yhteiskunnalle ja kulttuuriperinnölle. Luovia projekteja kiinnostuksen mukaan valittavana: kuvankäsittelyä, animaatioita, videokuvaa, mediataidetta


No eikö tällä kurssilla ole mitään perinteistä kuvien tekemistä? Vastaus: Jos sinua kiinnostaa, voit yhdistää mielin määrin perinteisiä käsillä tehtyjä juttuja uusiin median tekniikoihin! Älä pelkää kurssin nimeä.


Numeroarviointi. Suoritusvuosi vapaa, mutta pohjalla oltava KU1-kurssi käytynä.

KU4 Taiteen monet maailmat 

Miksi valitsisin tämän kurssin?

 • haluan jotain muuta kuin lukemista
 • haluan kehittyä kuvallisessa ilmaisussa
 • en halua tehdä nyt tietokoneella mitään

Kurssilla tarkastellaan ja tulkitaan taiteen historiaa, keskeisiä tyylisuuntia ja nykytaidetta. Tehdään runsaasti erilaisia töitä eri tekniikoin ja omaa ilmaisua kehittäen. Töistä kootaan portfolio, jossa osoitetaan oma kehitys ja persoonallinen tyyli sekä taiteentuntemus. 

Numeroarviointi. Suoritusvuosi vapaa, mutta pohjalla täytyy olla KU1-kurssi käytynä.Koulukohtaiset kurssit


KU1k Lavastuskurssi


Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan lavastus yhteisesti valitun teeman mukaan vanhojen tansseihin. Kurssi kehittää yhteistoiminnallisia taitoja ja antaa opettavaisen kokemuksen projektityöskentelyn luonteesta. Työskentely tapahtuu osin yhteisinä tuntiaikoina, osin vapaatunneilla ja osin tansseja edeltävinä iltapäivinä ja iltoina lavastuksia pystyttäessä. 

Kurssiarviointi S-merkinnällä. Suoritusvuosi 2. vuonna. 


KU2k Kuvataiteen lukiodiplomi


Miksi valitsisin tämän kurssin?

 • haluan pyrkiä visuaalisen alan jatko-opintoihin
 • minulla on paljon vapaatunteja
 • haluan tehdä yhden hienon teoksen
 • tarvitsen kurssisuorituksen ja olen aina pitänyt kuviksesta

Kuvataiteen lukiodiplomikurssilla opiskelija valitsee valtakunnallisesti annetuista aiheista yhden, josta tekee viimeistellyn teoksen. Kurssin sisällöt ja tavoitteet voivat eri opiskelijoille olla hyvinkin erilaisia riippuen opiskelijan valitsemasta tehtävänannosta, koska teosten toteutustavat ovat hyvin vapaita.


Diplomikurssi muodostuu teoksesta ja portfoliosta (arvioinnissa puolet ja puolet). Portfoliossa opiskelija osoittaa diplomityölle asettamansa tavoitteet, kuvataiteen tuntemuksensa, sekä kuvailee ja arvioi työskentelyprosessin. Portfolio voi olla perinteinen tai digitaalinen.


Diplomikurssin varten täytyy olla neljä kurssia kuvataidetta suoritettuna. Suoritusvuosi yleensä 3. vuonna, poikkeustapauksissa 2. vuonna.


Kurssiarviointi S-merkinnällä ja erilliseen diplomitodistukseen tulee numeroarviointi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä