Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän tehtävät

Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä toimii perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisena opetuksen järjestäjäkohtaisena oppilashuollon ohjausryhmänä, hallituksen kärkihankkeen kuntakohtaisena LAPE -ryhmänä ja nuorisolain (1285/2016) mukaisena monialaisena yhteistyöryhmänä. Em. ryhmissä käsitellään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja palveluiden järjestämiseen liittyviä asioita monialaisesti yhteistyössä kolmannen sektorin, lähialueen toimijoiden sekä viranomaisten kanssa.

Ryhmäkohtaiset tehtävät: Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Nuorisolain mukaisen paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Hallituksen LAPE-kärkihankkeen tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin paraneminen ja eriarvoisuuden väheneminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluita ja palvelujärjestelmää sekä vahvistetaan lasten oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria palveluissa ja päätöksenteossa.

Ryhmän palaverimuistiot löytyvät sivun oikeasta reunasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä